Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Hiyoid bölgede ve dil kökünde bulunan çift tiroglossal kanal kisti: Olağan dışı bir birliktelik
 

Hiyoid bölgede ve dil kökünde bulunan çift tiroglossal kanal kisti: Olağan dışı bir birliktelik

Yorgancılar E., Topçu İ., Büyükbayram H., Gün R., Yıldırım M.

Tiroglossal kanal kistleri tiroid bezinin boynun ön tarafındaki son yerini almak üzere foramen çekumdan inişi sırasında var olan tiroglossal kanalın persistan epiteliyal kalıntılarından kaynaklanır. Tiroglossal kanal dilden tiroide kadar olan inişin herhangi bir yerinde kalabilir. Dile lokalize tiroglossal kanal kistleri farenksin çok nadir görülen ve hızlı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde morbidite ve mortaliteye neden olabilen doğuştan lezyonlarıdır. Çift tiroglossal kistler ve tiroglossal kanalın obliteratif proçesinin tamamen başarısızlığa uğraması literatürde çok nadirdir. Bu yazıda, aynı tiroglossal kanaldan kaynaklanan ve biri hyoid bölgede, diğeri ise dil kökünde olmak üzere iki kist olgusu tanımlandı. Bildiğimiz kadarıyla, bu birliktelik literatürde daha önce bildirilmemiştir.

Double thyroglossal duct cyst located in the hyoid region and the tongue base: an unusual coexistence

Yorgancılar E., Topçu İ., Büyükbayram H., Gün R., Yıldırım M.

Thyroglossal duct cysts originate from persistent epithelial remnants of the thyroglossal duct that are present during the descent of the thyroid gland from the foramen cecum to its final position in the anterior neck. Thyroglossal duct may persist anywhere along the descent from the tongue to the thyroid. Lingually localized thyroglossal duct cysts are congenital lesions of the pharynx, which are very uncommon and may cause morbidity and mortality if not treated expeditiously. Double thyroglossal cysts and the complete failure of the obliterative process of thyroglossal duct are very rare in the literature. In this article, we describe a case of two cysts derived from the same thyroglossal duct, one in the hyoid region and the other in the tongue base. To our knowledge, this coexistence has not been described previously in the literature.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):106-109

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale