Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Büllöz orta konka içerisinde fungus topu: Olgu sunumu
 

Büllöz orta konka içerisinde fungus topu: Olgu sunumu

Çukurova İ., Yaz A., Avcı A., Gümüşsoy M., Mercan C. G.

Orta konkanın havalı bir boşluk halinde büyümesi konka bulloza olarak tanımlanmaktadır. Konka bulloza, burun içerisinde en sık rastlanılan anatomik varyasyonlardan biridir. Hava ile dolu olan konkal boşluğun aerasyonunun bozulması sonrası ortaya çıkan enfeksiyonların meydana getirdiği histopatolojik değişikliklere sıklıkla rastlanmaktadır. Konka bulloza içerisinde polip, submükoz kist, kolesteatom, ossifiye fibrom ve piyosele rastlanmıştır. Ancak literatür taramasında konka bulloza içerisinde mikoz bulunduğu bildirilen bugüne kadar yayınlanmış yalnızca bir olgu saptadık. Bu yazıda 19 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Hasta Temmuz 2009’da baş ve sol göz ağrısı ve burun tıkanıklığı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Nazal endoskopide ve paranazal bilgisayarlı tomografi incelemesinde nazal septum deviyasyonu ve konka bulloza saptandı ve sol orta konka bulloza içerisinde kalsifiye alanlar dikkati çekti. Bunun üzerine yapılan manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde mikozun varlığını teyit edici bulgulara rastlandı. Hasta endoskopik olarak ameliyat edildi. Çıkan materyalin histopatolojik incelemesi aspergilloma olarak bildirildi. Konka bullozanın yerleşim yeri ve bu yerleşim yerinde nadir görülmesi nedeni ile bu olgu sunulmaya değer bulundu.

Fungus ball in middle concha bullosa: a case report

Çukurova İ., Yaz A., Avcı A., Gümüşsoy M., Mercan C. G.

The enlargement of the middle concha as a pneumatized cavity is defined as concha bullosa. Concha bullosa is one of the most frequently encountered anatomic variations inside the nose. The histopathological changes caused by the infections that occur following the impairment of aeration of the conchal cavity filled with air are frequently found. Polyps, submucous cysts, cholesteatomas, ossifying fibromas and pyoceles have been found in concha bullosa. However, in our literature search, we have found only one case published up to date where presence of mycosis in concha bullosa was reported. In this article we presented a 19-year-old female patient. The patient was admitted to our clinic with the complaints of headache, left ocular pain, and nasal obstruction in July 2009. In her nasal endoscopy and paranasal computed tomographic examination, nasal septum deviation and concha bullosa were detected, calcified areas inside her left middle concha bullosa were noted. In the magnetic resonance imaging examination performed thereon, we found findings confirming the presence of mycosis. The patient was endoscopically operated. The histopathological examination of the removed material was reported as aspergilloma. This case was found worth presenting due to the location of concha bullosa and its rare occurrence in this location.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):110-114

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale