Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Supraklaviküler torasik kanal kisti
 

Supraklaviküler torasik kanal kisti

Kocatürk S., Doğan H., Beriat G. K., Demirdağ M., Karadağ D.

Supraklaviküler bölgede yerleşim gösteren torasik kanal kisti oluşum nedeni tam olarak bilinmeyen, çok nadir karşılaşılan bir kitledir. Bu yazıda, sol supraklaviküler bölgede yerleşim gösteren torasik kanal kisti tanısı konulan 35 yaşında bir erkek hastanın klinik takibi sunuldu ve literatür eşliğinde tartışıldı. Hasta, altı ay önce sol supraklaviküler bölgede ortaya çıkan ve giderek büyüyen kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Radyolojik değerlendirme ve iğne aspirasyon biyopsisi sonrasında, torasik duktus kanal kisti ön tanısı konulan hastaya genel anestezi altında kist eksizyonu yapıldı. Altı aylık ameliyat sonrası takibinde komplikasyon ve nüks ile karşılaşılmadı. 159

Supraclavicular thoracic duct cyst

Kocatürk S., Doğan H., Beriat G. K., Demirdağ M., Karadağ D.

The thoracic duct cysts located in the supraclavicular region are very rare masses, the etiology of which is not completely known. This article presents the clinical follow-up of a 35-year-old male patient diagnosed with throracic duct cyst situated in the left supraclavicular region and the patient’s condition is discussed in line with literature. The patient admitted to our clinic with a complaint of a mass in the left supraclavicular region that had appeared six months ago and that had been increasingly growing. A cyst excision under general anesthesia was performed to the patient who was pre-diagnosed with thoracic duct cyst following the radiological evaluation and the needle aspiration biopsy. There were no complications or a recurrence during the six months of postoperative follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):159-162

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale