Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » İnsan ısırığından kaynaklanan bir alar defektin rekonstrüksiyonunda pre-auriküler ve çıkan helikal serbest..
 

İnsan ısırığından kaynaklanan bir alar defektin rekonstrüksiyonunda pre-auriküler ve çıkan helikal serbest..

Karaaltın B.A., Karaaltın V. M., Orhan S. K.

İnsan ısırığından kaynaklanan bir alar defektin rekonstrüksiyonunda pre-auriküler ve çıkan helikal serbest kompozit flep: Olgu sunumu Burnun tam kalınlıklı defektleri ciddi estetik ve fonksiyonel sorunlara yol açmaktadır. Nazal alar defektler sıklıkla travma, cerrahi rezeksiyon ve doğuştan deformiteler sonucu meydana gelmekle birlikte, insan ısırığı kaynaklı alar defekt oldukça nadir olarak görülür. Başarılı bir alar rekonstrüksiyon için seçilen doku, burun ile benzer yapı, renk ve kalınlıkta olmalıdır. Auriküler heliks ve nazal ala arasındaki yapısal benzerlikler, nazal defektlerin onarımında serbest helikal flep kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu yazıda, insan ısırığına bağlı sağ alar defekti olan 36 yaşında erkek bir hasta sunuldu. Defekt ters akımlı süperfisyal temporal damar bazlı pre-auriküler ve çıkan helikal serbest kompozit fleple başarılı bir şekilde onarıldı. Renk ve yapısının burun ile uyumlu olması nedeniyle flep, santral yüz bölgesi ile optimal olarak bütünleşti.

Pre-auricular and ascending helical free composite flap in reconstructing an alar defect resulting from a human..

Karaaltın B.A., Karaaltın V. M., Orhan S. K.

Pre-auricular and ascending helical free composite flap in reconstructing an alar defect resulting from a human bite: a case report Full-thickness defects of the nose result in severe aesthetic and functional problems. Nasal alar defects are frequently caused by trauma, surgical resection or congenital deformities, yet an alar defect due to a human bite is quite rarely seen. For a successful alar reconstruction, selected tissue must be similar to nasal structures in texture, color and thickness. The structural similarities between the nasal alae and auricular helices have allowed the use of free helical composite flaps for the repair of nasal defects. In this article, we report a 36-year-old male patient who had a right alar defect caused by a human bite. The defect was successfully reconstructed with a reverse flow superficial temporal vessel based pre-auricular and ascending helical free composite flap. Since the color and the texture of the flap was compatible with the nose integuments, this flap enjoyed of an optimal integration in the central facial area.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):167-170

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale