Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Korda timpaninin nadir bir anatomik varyasyonu
 

Korda timpaninin nadir bir anatomik varyasyonu

Kalcıoğlu T., Bayındır T., Köse E., Duman S.

Korda timpani, timpanik kavitenin önemli anatomik yapılarından biridir. Bazı anatomik varyasyonları olabilir. Bu anatomik varyasyonlar belirli otolojik cerrahi işlemlerde önem taşımaktadır. Literatürde korda timpaninin anatomik varyasyonlarıyla ilgili sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır. Kırk dokuz yaşında kadın hasta sağ kulakta iletim tipi işitme kaybı ve kulak zarı perforasyonu nedeniyle kliniğimize sevk edildi. Timpanoplasti ameliyatı sırasında timpanomastoid flep eleve edildiği sırada, daha önce tanımlanmamış bir anatomik varyasyon olarak korda timpaninin flep ile kemik arasında seyrettiği görüldü. Bu yazıda korda timpaninin tanımlanmamış bir anatomik varyasyonu sunuldu.

A rare anatomic variation of the chorda tympani

Kalcıoğlu T., Bayındır T., Köse E., Duman S.

The chorda tympani is an important anatomical structure in the tympanic cavity. It may have some anatomic variations. Its anatomic variations are of interest in certain otologic surgical procedures. There are limited reports in the literature about the variations of the chorda tympani. A 49-year-old female patient was refered to our clinic because of conductive hearing loss and tympanic membran perforation in the right ear. During the tympanoplasty surgery, when the tympanomastoid flap was elevated, the chorda tympani was seen between flap and bone as a non-described anatomic variation. This article presents a non-described anatomic variation of the chorda tympani.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):171-172

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale