Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Tracheal paraganglioma: a case report
 

Tracheal paraganglioma: a case report

Cansız H., Karaaltın B.A., Karaaltın V. M., Ersözlü İ.

Paragangliomalar ekstra-adrenal kromafin hücrelerden köken alan nöroendokrin tümörlerdir. Trakea ise paragangliomalar için alışılmadık bir bölgedir. Yirmi dokuz yaşında bir kadın hasta tekrarlayan hemoptizi ve dispne yakınmaları ve trakea arka duvarında, daha sonra paraganglioma tanısı konan 1.5x1.3 cm’lik bir kitleyle kliniğimize başvurdu. Bu yazıda, trakeanın nadir bir bening tümörü olan trakeal paragangliomaya ilişkin 11. olgu sunuldu ve medikal literatür gözden geçirildi.

Trakeal paraganglioma: Olgu sunumu

Cansız H., Karaaltın B.A., Karaaltın V. M., Ersözlü İ.

Paragangliomas are neuroendocrine tumors that originate from extra-adrenal chromaffin cells. The trachea is an unusual site for paragangliomas. A 29-years-old female was admitted to our clinic with complaints of recurrent hemoptysis and dyspnea, and a 1.5x1.3 cm mass in the posterior wall of the trachea, which was subsequently diagnosed as a paraganglioma. In this report, we presented the 11th case of tracheal paraganglioma, a rare benign tracheal tumor, and reviewed the medical literature.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(4):229-233

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale