Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
 

Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu

Çokkeser Y., Tuncer Ü., Balcı A., Bayaroğulları H., Kahraman Ş. Ş., Fırıncıoğulları R., Beyoğlu Y.

Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu yeni tanımlanmış ve nadir izlenen bir hastalıktır. Hastalık yüksek ses ve basınçla ortaya çıkan vertigo ve nistagmusla kendini gösterir. Yüksek sesle ortaya çıkan vertigo ve nistagmusa Tullio fenomeni, basınçla ortaya çıkan nistagmusa ise Hennebert belirtisi denmektedir. Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide süperiyor semisirküler kanalda kemik defektinin gösterilmesi ile kesin tanı konur.

Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases

Çokkeser Y., Tuncer Ü., Balcı A., Bayaroğulları H., Kahraman Ş. Ş., Fırıncıoğulları R., Beyoğlu Y.

Superior semicircular canal dehiscence syndrome is a newly defined and rare disease. The disease shows itself with vertigo and nystagmus induced by loud noise and pressure. Vertigo and nystagmus induced by loud noise is named as Tullio's phenomenon and nystagmus induced by pressure is named as Hennebert’s sign. The definitive diagnosis is made by the demonstration of bone defect in superior semicircular channel with high-resolution computed tomography.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(5):276-281

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale