Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu
 

Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu

Keleş E., Çobanoğlu B., Kaplama M.E., Özkara S.

Fibröz displazi, kemiğin nadir ve yavaş seyirli benign bir tümörüdür. Benign bir tümör olmasına karşın, malign transformasyon potansiyeli mevcuttur. Fibröz displazi bir veya birden fazla sayıda kemiği tutabilir. Baş ve boyun bölgesinde en sık maksilla ve mandibulada görülmektedir. Paranazal sinüs tutulumu nadirdir. Semptomatik fibröz displazili hastaların tedavisinde cerrahi eksizyon tercih edilir. Bu yazıda frontal sinüste fibröz displazi tanısı konulan 54 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu.

Fibrous dysplasia of the frontal sinus: a case report

Keleş E., Çobanoğlu B., Kaplama M.E., Özkara S.

Fibrous dysplasia is a rare and indolent benign tumor of bone. Although it is a benign tumor, it has malignant transformation potential. Fibrous dysplasia can involve a single or multiple bones. The maxilla and mandible are the most common sites in the head and neck region. Paranasal sinus involvement is rare. Surgical excision is the preferred treatment of patients with symptomatic fibrous dysplasia. In this article, a 54-year-old male patient diagnosed with fibrous dysplasia of the frontal bone is presented.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(5):290-293

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale