Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Larenks kanserinde ön komissür tutulumunun belirlenmesinde ameliyat öncesi muayene, bilgisayarlı tomografi ve ..
 

Larenks kanserinde ön komissür tutulumunun belirlenmesinde ameliyat öncesi muayene, bilgisayarlı tomografi ve ..

Bora F., Oltulu E., Ceylan S., Yücel Z., Batmaz T., Erdoğan A. B.

Larenks kanserinde ön komissür tutulumunun belirlenmesinde ameliyat öncesi muayene, bilgisayarlı tomografi ve ameliyat sırası makroskopik incelemenin karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmada larenks kanserinde ön komissür tutulumunun belirlenmesinde ameliyat öncesi muayene, bilgisayarlı tomografi ve piyesin ameliyat sırasında yapılan makroskopik incelenmesi karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimizde Ocak 2007 - Mayıs 2010 tarihleri arasında larenks kanseri nedeniyle total larenjektomi planlanan 22 erkek hasta (ort. Yaş 59.6±9.9 yıl; dağılım 46-78) dahil edildi. Tüm hastalarda ön komissür ameliyat öncesi muayeneyle, bilgisayarlı tomografiyle ve piyesin ameliyat sırasında makroskopik olarak incelenmesiyle değerlendirildi. Ameliyat öncesi değerlendirmede 70 derecelik rijit endoskop ile yapılan muayene ve genel anestezi altında süspansiyon larengoskopi ile yapılan mikroskopik muayene kullanıldı. Bilgisayarlı boyun tomografi kesitleri ve yorumları incelendi ve ön komissür durumu değerlendirildi. Ameliyat sırasında total larenjektomi piyesinin çıkarılmasından sonra larenkse posteriyordan vertikal kesi yapıldı ve ön komissür incelendi. Elde edilen tüm bu veriler ön komissürün histopatolojik sonuçları esas alınarak istatistiksel olarak yorumlandı. Bulgular: Ön komissürün tümör tarafından invazyon oranı histopatolojik değerlendirmeye göre %72.7 olarak belirlendi. Ameliyat öncesi muayenede hastaların %56.3’ünde ön komissür tümör ile invaze olarak bulundu. Bu oran bilgisayarlı boyun tomografisinde %50, ameliyat sırasında piyesin incelenmesinde %93.8 olarak bulundu. Sonuç: Ön komissür tutulumu larenks tümörlerinde cerrahi tekniğin seçilmesi ve tümör davranışının ön görülmesi bakımından önemli bir unsurdur. Ameliyat öncesi muayene ve klasik aksiyal bilgisayarlı tomografi ön komissür tutulumunu tespit etmede sınırlı bir role sahiptir. Yüksek seviyede deneyimli bir radyolog tarafından rekonstrükte edilmiş bilgisayarlı tomografi ön komissürün değerlendirilmesinde bize daha fazla yardımcı olabilir.

The comparison of preoperative examination, computed tomography and peroperative macroscopic inspection in the ..

Bora F., Oltulu E., Ceylan S., Yücel Z., Batmaz T., Erdoğan A. B.

The comparison of preoperative examination, computed tomography and peroperative macroscopic inspection in the determination of anterior commissural involvement in laryngeal cancer Objectives: In this study preoperative examination, computed tomography and the peroperative macroscopic examination of the specimen were compared in the determination of anterior commissural involvement in laryngeal cancer. Patients and Methods: Twenty-two male patients (mean age 59.6±9.9 years; range 46 to 78 years) who underwent total laryngectomy for laryngeal cancer between January 2007 and May 2010 in our clinic were enrolled into this study. The anterior commissures were evaluated in all patients by preoperative examination, computed tomography and peroperative macroscopic examination of the specimens. For the preoperative evaluation, examination with a 70-degree rigid endoscope and microscopic examination under general anesthesia using suspension laryngoscopy were used. The tomographic sections of the neck and the comments were analyzed and the status of the anterior commissure was evaluated. After the removal of the laryngectomy sample, the larynx was vertically incised on its posterior aspect and anterior commissure was examined peroperatively. All the data obtained were statistically interpreted on the basis of the histopathological results of the anterior commissure. Results: According to the histopathological assessments, the rate of invasion of the anterior commissure by the tumor was determined to be 72.7%. In the perioperative examination, the anterior commissure was found to be invaded by the tumor in 56.3% of the patients. This ratio was 50% with neck computed tomography and 93.8% by the peroperative examination of the samples. Conclusion: In laryngeal cancer, anterior commissure involvement is a very important factor in selecting the surgical technique and in predicting the behavior of the tumor. Preoperative examination and classical axial computed tomography have limited a role in the detection of the anterior commissural involvement. Computed tomography reconstructed by a highly experienced radiologist may be more helpful for us in the evaluation of the anterior commissure.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(6):318-325

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale