Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Üst solunum yolunda alışılmadık miçetoma yerleşimli iki olgu
 

Üst solunum yolunda alışılmadık miçetoma yerleşimli iki olgu

Çaylan R., Çaylan R., Bahadır O., Ural A., Bektaş D., Kul N.

Fungus topları veya miçetomalar, dejenerasyon gösteren fungal hiflerin ekstramukozal ve noninvazif birikimlerinden oluşur. Baş boyun bölgesinde en sık paranazal sinüslerde, özellikle maksiller sinüste yerleşim gösterirler. Bu sinsi enfeksiyonlara çoğunlukla Aspergillus suşları neden olmaktadır. Bu makalede biri temporal kemiğin otomastoidektomi boşluğunda ve diğeri konka bulloza içerisinde yerleşimli iki nadir fungus topu olgusu sunuldu. Tipik olarak her iki hasta da konvansiyonel antibakteriyel tedaviye yanıt vermeyen ve kronik enfeksiyonla uyumlu muğlak semptomlar sergilemekteydi.

Two cases with unusual mycetoma localizations in upper respiratory system

Çaylan R., Çaylan R., Bahadır O., Ural A., Bektaş D., Kul N.

Fungus balls or mycetomas are extramucosal and noninvasive accumulations of degenerating fungal hyphae. In head and neck they may localized most frequently in the paranasal sinuses, especially in the maxillary sinus. These indolent infections are mostly caused by Aspergillus spp. In this article, we present two rare fungus ball cases: one occurring in an automastoidectomy cavity of a temporal bone and the other in a concha bullosa. Typically, both patients admitted with vague symptoms consistent with chronic infection resistant to conventional antibacterial medication.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(6):338-340

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale