Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Boyunda fatal seyreden nekrotizan fasiit olgusu
 

Boyunda fatal seyreden nekrotizan fasiit olgusu

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D.

Nekrotizan fasiit (NF), seyrek görülen ancak hayatı tehdit eden, esas olarak yüzeyel fasya ve deri altı dokuyu tutan bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Yüksek mortalite ile sonuçlanan sistemik toksisite, sadece erken tanı, geniş spektrumlu antibiyotikler ve cerrahi girişim ile engellenebilir. Nekrotizan fasiit baş-boyun bölgesinde oldukça nadir yerleşir. Bu yazıda, 75 yaşında bir kadın hastanın boynunda yerleşen ve fatal seyreden NF olgusu sunuldu ve bu nadir enfeksiyonun mikrobiyolojisi, tanısı, tedavisi ve prognozu literatür verileriyle birlikte gözden geçirildi.

A fatal case of necrotizing fasciitis of the neck

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D.

Necrotizing fasciitis is a rare but life-threatening soft-tissue infection primarily involving the superficial fascia and subcutaneous tissue. Only early diagnosis and aggressive therapy including broad-spectrum antibiotics and surgical intervention can avoid systemic toxicity associated with a high mortality rate. Necrotizing fasciitis is rarely seen in the head and neck region. In this article, we report a fatal case of necrotizing fasciitis in the neck of 75-years-old female patient and reviewed the microbiology, diagnosis, treatment and prognosis of this rare infection together with literature data.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(6):341-344

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale