Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Konjuge pnömokok aşıları ve kulak burun boğaz alanındaki etkileri
 

Konjuge pnömokok aşıları ve kulak burun boğaz alanındaki etkileri

Almaç A., Kuru D. F.

Pnömokok aşılarının önemi, pnömokok enfeksiyonlarının görülme sıklığının ve antibiyotiklere karşı dirençlerininin giderek yükselmesine bağlı olarak artmıştır. Konjuge pnömokok aşısı 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu konjuge aşının önemli bir özelliği iki aydan sonra infantlarda bağışıklık yaratabilmesidir. Böylece, konjuge pnömokok aşılar bize iki yaş altı çocukları invaziv ve ölümcül pnömokoksik enfeksiyonlara karşı koruma imkanı sağlamıştır. İlk konjuge pnömokok aşısı (PCV7), ABD’de en sık rastlanan yedi pnömokok serotipini içermektedir. Pnömokoklar, aynı zamanda akut otitis media (AOM) ve tekrarlayan akut otitis mediada en önemli bakteriyel ajandır. Akut otitis media infant yaş grubunun en sık görülen bulaşıcı hastalıklarından biridir ve tedavisine direnç son on yılda hızla yükselmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde PCV7 aşısı ulusal aşılama programına alındıktan sonra AOM görülme sıklığı ve timpanostomi tüpü uygulamalarında istatistiksel olarak anlamlı azalma görülmüştür. PVC7, Türkiye’de 2008 yılında ulusal aşılama programına dahil edilmiştir. Bu nedenle ülkemizde de üst solunum enfeksiyon hastalıkları ve özellikle AOM görülme sıklığında azalma beklenebilir.

Conjugate pneumococcal vaccines and influence on the ear, nose and throat area

Almaç A., Kuru D. F.

The importance of anti-pneumococcal vaccines has increased due to the gradually increasing incidence rate of pneumococcal infections and their antibiotic resistance. Conjugate pneumococcal vaccine began to be used routinely in the USA in 2000. An important property of this conjugate vaccine is the ability to create immunity in infants after two months. Thus, conjugate vaccines allow us to protect children below the age of two years against to invasive and mortal pneumococcal infections. The first pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) contains the seven most common pneumococcal serotypes in the USA. Pneumococci are also the most important bacterial agents in acute otitis media (AOM) and recurrent acute otitis media. Acute otitis media is the most common infectious disease in childhood and resistance to treatment has rapidly increased over the last decade. The incidence of AOM and applications of tympanostomy tubes saw statistically significant decreases in the USA after implementation of PCV7 in national immunization programs. PCV7 was implemented in the national immunization program in Turkey in 2008. For this reason, reductions in the incidence of upper respiratory tract infectious diseases and especially AOM should be expected in our country.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(6):345-348

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale