Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Otoplastide anteriyor yaklaşım tekniği
 

Otoplastide anteriyor yaklaşım tekniği

Çokkeser Y., Karaoğlu E.

Kepçe kulak deformitesi, dış kulağın otozomal dominant geçişli bir anomalisidir. Nüfusun yaklaşık %5’ini etkilemektedir. En fazla iki anatomik nedenle ortaya çıkar; birincisi antiheliksin az gelişmişliği, ikincisi ise konkal çukurun aşırı gelişmesidir. Bu durum okul çağındaki çocuklarda psikolojik açıdan önemli sorunlara neden olabilmektedir. 
Kepçe kulak deformitesi olan bireylerde birden çok anatomik sorun, bir arada ya da ayrı ayrı bulunabilir. Bu sorunlara yönelik çeşitli cerrahi yöntemler geliştirilmiştir. Otoplastide günümüze kadar 200’den fazla cerrahi tekniği bildirilmiştir. Bu teknikler çoğunlukla antiheliks oluşturmasına ve konkal çukurun ya da lobülün biçimlendirilmesine odaklıdır Konkal yapılara daha kolay ve direkt yaklaşım sunan anteriyor otoplasti tekniği tartışılmıştır. Bu teknikte, gerektiğinde direkt görüş altında yarımay şeklinde bir kıkırdak eksizyonu ve subdermal çekme sütürleri ile antihelikal kıvrımın oluşturulması tartışılmıştır. Dolayısıyla, tekniğimiz, konkal çukur kıvrımının yeni seviyesinin elde edilmesine olanak vermiştir.

Anterior approach in otoplasty

Çokkeser Y., Karaoğlu E.

Prominent ear deformity is an autosomal dominant inherited anomaly of the external ear. It's found to be affecting approximately 5% of the population. It most frequently results from two reasons, one being the poor developmental of the antihelix and the other being the overdevelopment of the conchal bowl. This condition can cause psychological problems in school-age children. One or more anatomical problems of prominent ear may be existing in the individuals. Several surgical methods were developed for these problems. More than 200 surgical techniques have been described up to date in otoplasty. These techniques are mostly focused on creating antihelix or on shaping the conchal bowl or the lobule.
 Anterior otoplasty that provides an easier and direct approach was discussed. In this technique, formation of the anti-helical fold by excision of a crescent shaped cartilage, if required, and by using subdermal pull sutures under direct visualization were discussed. Thus our technique enabled obtaining the new level of the choncal bowl ridge.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(6):349-355

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale