Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Erişkin tonsillektomi: Endikasyonlar ve ameliyat sonrası kanama arasındaki ilişki
 

Erişkin tonsillektomi: Endikasyonlar ve ameliyat sonrası kanama arasındaki ilişki

Oysu Ç., Karaman M., Tek A., Sheidaei S., Tuncel A.

Amaç: Bu çalışmada, erişkin nüfusta tonsillektomi endikasyonları ve ameliyat sonrası kanama sıklığı arasındaki muhtemel ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2003 ve Ekim 2008 tarihleri arasında, kliniğimizde tonsillektomi yapılmış olan 200 erişkin hastanın medikal kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Erişkin tonsillektomi endikasyonları; 153 hastada (%76.5) kronik enfeksiyon, 37 hastada (%18.5) tonsiller hipertrofiye ikincil üst solunum yolu obstrüksiyonu ve 10 hastada (%5) şüpheli neoplazm idi. On altı hastada (%8) ameliyat sonrası kanama görüldü.Kronik enfeksiyon endikasyonuyla ameliyat edilen 153 hastanın 14’ünde (%9.2) ve tonsiller hipertrofiye ikincil üst solunum yolu obstrüksiyonu endikasyonuyla ameliyat edilen 37 hastanın ikisinde (%5.4) ameliyat sonrası kanama oldu. Şüpheli neoplazm endikasyonuyla ameliyat edilen 10 hastanın hiçbirinde ameliyat sonrası kanama olmadı. Ameliyat sonrası kanama sıklığı, erişkin tonsillektomi endikasyonları azalan sıralamaya göre; kronik enfeksiyon (%9.2), tonsiller hipertrofiye ikincil üst solunum yolu obstrüksiyonu (%5.4) ve şüpheli neoplazm (%0) olarak sıralansa da, ameliyat sonrası kanama sıklığının tonsillektomi endikasyonları ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olmadığı saptandı. Sonuç: Ameliyat sonrası kanama sıklığının, tonsillektomi endikasyonları ile istatistiksel anlamlı bir ilişkisi bulunmadı. Bununla birlikte, kronik enfeksiyonlardan ziyade,cerrahinin ameliyat sonrası kanamaya daha fazla neden olabileceği görüşündeyiz.

Adult tonsillectomy: relationship between indications and postoperative hemorrhage

Oysu Ç., Karaman M., Tek A., Sheidaei S., Tuncel A.

Objectives: In this study, we aimed to determine the possible relationship between the indications for tonsillectomy in adult population and to estimate the incidence of postoperative hemorrhage. Patients and Methods: Medical records of 200 adult patients who underwent tonsillectomy betweenJanuary 2003 and October 2008 were retrospectivelyanalyzed. Results: The indications for adult tonsillectomy were chronic infection in 153 patients (76.5%); upper airway obstruction secondary to tonsillar hypertrophy in 37 patients (18.5%) and suspected neoplasms in 10 patients (5%). Sixteen patients (8%) had postoperative hemorrhage. Fourteen patients of 153 patients (9.2%) who underwent surgery with the indication of chronic infection and two of 37 patients (5.4%) who underwent surgery with the indication of upper airway obstruction secondary to tonsillar hypertrophy had also postoperative hemorrhage. None of the 10 patients who operated with the indication of suspected neoplasm had postoperative hemorrhage. Although the incidence of postoperative hemorrhage according to the indications of adult tonsillectomy in descending order was chronic infection (9.2%), upper airway obstruction secondary to tonsillar hypertrophy (5.4%) and suspected neoplasms (0%), it was found that the incidence of postoperative hemorrhage was not statistically significantly related to the indications for tonsillectomy. Conclusion: The incidence of postoperative hemorrhage was not statistically significantly related to the indications for tonsillectomy. In addition, we believe that surgery is a more common cause of postoperative hemorrhage rather than chronic infections.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):21-25

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale