Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Ramsay Hunt syndrome and current approaches
 

Ramsay Hunt syndrome and current approaches

Basut O., Demir L. U.

Ramsay Hunt Sendromu (RHS), genikülat gangliyonda latent kalan Varicella zoster virüsünün reaktivasyonu ve sonrasında gelişen akut periferik fasiyal paralizi, kulak kepçesi ve dış kulak yolunda vezikülerdöküntü ve şiddetli kulak ağrısıyla karakterize bir hastalık tablosudur. Klinik bulguların yanında, veziküler eksuda ve ilgili dokuda viral DNA’nın polimerazzincir reaksiyonu ile gösterilmesi tanı koydurucudur. Bu sendromun tedavisinde, antienflamatuvar etkileri nedeniyle, kortikosteroidler ve viral yük üzerindeki replikasyonu engelleyici etkileri nedeniyle antiviral ajanlar birinci basamak tedavi grubunu oluşturur. Ancak bu tedavi etkinliğini kanıtlayan çok az sayıda randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır.

Ramsay Hunt sendromu ve güncel yaklaşımlar

Basut O., Demir L. U.

Ramsay Hunt syndrome (RHS) is a disease characterized by acute peripheric facial paralysis,vesicular eruptions on the auricular skin and severeear pain caused by reactivation of latent Varicellazoster virus in the geniculate ganglion. In addition to clinical findings, the diagnosis is confirmed with the presence of viral DNA in the involved tissue and vesicular exudate, as assessed bypolymerase chain reaction. Corticosteroids for theiranti-inflammatory effects and antiviral agents fortheir anti-replicative effects on viral load are usedas the first-line therapy. However, there is a limitednumber of studies which proved the efficacy of this treatment.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):59-63

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale