Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Larengeal enflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
 

Larengeal enflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu

Tekin M., Özbilen Acar G., Çam O.

Enflamatuvar miyofibroblastik psödotümör (EMP), genellikle alt solunum yolu, pulmoner sistem ve abdominal kaviteyi tutan, ender rastlanan bir tümördür. Tümörün tedavisinde sıklıkla konservatif cerrahi girişimler uygulanır. Bu makalede, larenksi tutan lokal EMP’li 64 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Makalede bu ender rastlanan tümörün klinik tablosu, tanısı, histopatolojisi ve tedavisi de irdelendi.

Laryngeal inflammatory pseudotumor: a case report

Tekin M., Özbilen Acar G., Çam O.

Inflammatory myofibroblastic pseudotumor (IMP) is a rare neoplasm usually found in the lower respiratory tract, pulmonary system, and abdominal cavity. Conservative surgical procedures are often performed in the management of the tumor. In this article, we present a 64-year-old male with a local IMP of the larynx. The clinical presentation, diagnosis, histopathology, and management of this uncommon tumor were also discussed.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):50-53

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale