Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Minör tükürük bezinde bazal hücreli adenokarsinom: Olgu sunumu
 

Minör tükürük bezinde bazal hücreli adenokarsinom: Olgu sunumu

Sakallıoğlu Ö., Kapusuz Z., Düzer S., Pehlivan S., Solmaz A. Ö.

Bazal hücreli adenokarsinom (BHA), minör tükürük bezinde nadir rastlanan bir tümördür. Tükürük bezi tümörlerinin büyük bir çoğunluğu parotis bezinde; çok az bir kısmı ise oral kavitenin minör tükürük bezinde görülür. Hastalıkların prognozu anlamlı düzeyde farklı olduğundan, BHA’nın diğer tümörlerden ayırt edilmesinde patolojik tanı önem taşır. Bu makalede, üst dudak mukozasında yerleşmiş BHA’sı olan 41 yaşında erkek hasta sunuldu.

Basal cell adenocarcinoma of the minor salivary gland: a case report

Sakallıoğlu Ö., Kapusuz Z., Düzer S., Pehlivan S., Solmaz A. Ö.

Basal cell adenocarcinoma (BCA) is an uncommon salivary gland neoplasm. The majority of salivary gland tumors are located in the parotid gland, while only a few involves the minor salivary gland of the oral cavity. Pathological diagnosis is important to differentiate BCA from other neoplasms, as the prognosis of the diseases is significantly different. In this article, we present a 41-year-old-male with BCA involving the upper labial mucosa.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):46-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale