Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Retroauriküler enflamatuvar miyofibroblastik tümör: Olgu sunumu
 

Retroauriküler enflamatuvar miyofibroblastik tümör: Olgu sunumu

Demir S., İşeri M., Ulubil S. A ., Oran A., Kuru D. F.

Enflamatuvar miyofibroblastik tümörler, benign histolojik özellikler ve genellikle lokal agresif gelişim gösteren lezyonlardır. Bu tümörler, çoğunlukla akciğerleri tutar. Baş ve boyunda yerleşimine çok ender rastlanır. Bu makalede, literatür incelemesinden elde edilen veriler ışığında, enflamatuvar miyofibroblastik tümöre dönüşen retroauriküler bir kitlenin cerrahi ile alındığı dört yaşındaki bir olgu sunulmuştur.

Retroauricular inflammatory myofibroblastic tumor: a case report

Demir S., İşeri M., Ulubil S. A ., Oran A., Kuru D. F.

Inflammatory myofibroblastic tumors are rare lesions which show benign histological features with highly local aggressive growth. These tumors usually tend to involve lungs. Head and neck location is very rare. In this article, a four-year-old patient who underwent a procedure for a retroauricular mass which evolved into inflammatory myofibroblastic tumor was presented in the light of data from the literature review.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):43-45

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale