Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Rutin tonsil ve adenoid spesimenlerinin histopatolojik incelemesi: Gerekli bir yaklaşım mı?
 

Rutin tonsil ve adenoid spesimenlerinin histopatolojik incelemesi: Gerekli bir yaklaşım mı?

Eyibilen A., Yaman H., Koç S., Uysal Ö. İ.

Amaç: Bu çalışmada adenoidektomi veya tonsilektomi spesimenlerinin rutin histopatolojik incelemesinin gerekli olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Retrospektif ve çok merkezli bu çalışmaya adenoidektomi veya tonsilektomi ameliyatı olan 1021 çocuk ve erişkin hasta (557 erkek 464 kadın; ortanca yaş 8 yıl; dağılım 5-13 yıl) dahil edildi. Toplam hastaların 809’u (%79.3) çocuk, 212’si (%20.7) erişkin idi. Hastaların yaş, cinsiyet, histopatolojik tanıları ile malign tanı konulan hastalarda malignite açısından risk faktörleri mevcut hasta kayıtları kullanılarak incelendi. Bulgular: Hastaların 396’sına (%38.8) adenotonsilektomi, 266’sına (%26) tonsilektomi, 359’una (%35.2) adenoidektomi yapıldı. Histopatolojik tanı 1021 hastanın 1011’inde (% 99) bening, 11’inde (%1) malign idi. Yalnızca erişkin hastalarda malign tanı mevcuttu. Malign tanı konulan hastaların tümünde cerrahi öncesinde malignite açısından bir veya daha fazla risk faktörü vardı. Cerrahi öncesi risk faktörü taşımayan hiçbir hastada beklenmedik malignite görülmedi. Sonuç: Adenotonsilektomi ameliyatı sonrası, özellikle çocuk hastalar başta olmak üzere, risk faktörü taşımayan hastalarda rutin histopatolojik incelemenin gerekli olmadığı sonucuna varıldı.

Histopathologic examination of routine tonsil and adenoid specimens: Is it a necessary approach?

Eyibilen A., Yaman H., Koç S., Uysal Ö. İ.

Objectives: This study aims to investigate whether it is necessary to perform histopathologic examination of the specimens of tonsillectomy and/or adenoidectomy. Patients and Methods: In this retrospective and multicenter study, 1021 pediatric and adult patients (557 males, 464 females; median age 8 years; range 5 to 13 years) who underwent adenoidectomy and/or tonsillectomy were included. Of the patients, 809 (79.3%) were pediatrics, while 212 (20.7%) were adult. Age, gender, histopathologic diagnosis and risk for malignancy in the patients with malignant diagnosis were reviewed using present patient records. Results: Adenotonsillectomy was performed on 396 patients (38.8%), tonsillectomy on 266 patients (26%) and adenoidectomy on 359 patients (35.2%). Of the 1021 patients, 1011 (99%) received a benign histopathologic diagnosis, while 11 (1%) receieved malignant diagnosis. Malignant diagnosis was present only in adult patients. All patients diagnosed with a malignancy had one or more preoperative risk factors. No unexpected malignant diagnosis was found in any of the patients without preoperative risk factors. Conclusion: We concluded that histopathologic diagnosis may not be required for the patients without preoperative risk factors, particularly pediatric patients.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(2):87-90

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale