Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Baş ve boyun melanom dışı deri kanserlerinde tümör histopatolojisi, konumu, karakteristiği, boyut ve..
 

Baş ve boyun melanom dışı deri kanserlerinde tümör histopatolojisi, konumu, karakteristiği, boyut ve..

Eskiizmir G., Gençoğlan G., Ermertcan A., Temiz P., Özgür E.

Baş ve boyun melanom dışı deri kanserlerinde tümör histopatolojisi, konumu, karakteristiği, boyut ve kalınlığının incelenmesi Amaç: Bu çalışmada baş ve boyun bölgesi melanom dışı deri kanseri (MDDK) nedeniyle cerrahi uygulanan olguların tümörlerinin karakteristik özellikleri ve bu özellikler arasındaki ilişkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Aralık 2007-Mart 2011 tarihleri arasında kliniğimizde baş ve boyun bölgesi MDDK nedeniyle cerrahi uygulanan 90 olgunun 106 lezyonu çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, tümörün histopatolojik tipi, boyut ve kalınlığı, konumu, Clark evresi, T evresi, rekürens riski ve rekürens varlığı, onarım tekniği ve cerrahinin başarısı değerlendirilerek istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Bazal hücreli karsinom (BHK) yassı hücreli karsinoma (YHK) kıyasla yaklaşık iki kat daha sık idi. Tümörlerin en sık yerleşim yeri, burun ve dudaktı. Lezyonların büyük çoğunluğu (%71.7) yüksek rekürens riski taşımaktaydı. Tümörün histopatolojik tipi ile tümör boyut ve derinliği arasındaki ilişki incelendiğinde, YHK’de tümör boyut ve kalınlığının, görece yüksek ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Tümörlerin histopatolojik tipi ve konumu arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Baş ve boyun bölgesinde en sık rastlanan MDDK, BHK'dir. Bu olguların çoğunluğu yüksek rekürens potansiyeline sahiptir. Yassı hücreli karsinomların boyut ve kalınlıkları BHK’ye göre daha yüksektir.

The evaluation of tumor histopathology, location, characteristic, size and thickness of nonmelanoma skin cancers..

Eskiizmir G., Gençoğlan G., Ermertcan A., Temiz P., Özgür E.

The evaluation of tumor histopathology, location, characteristic, size and thickness of nonmelanoma skin cancers of the head and neck Objectives: This study aims to investigate the characteristic features of tumors and relationship between features in cases who underwent surgery for nonmelanoma skin cancer (NMSC) of the head and neck. Patients and Methods: Between December 2007 and March 2011, 106 lesions of 90 cases who underwent excision of NMSC of the head and neck in our clinic were included. The statistical analysis was performed by evaluating the demographic data, histopathologic type, size and thickness of tumor, location, Clark stage, T stage, risk of recurrence and the presence of recurrence, reconstruction technique and success rate of surgery. Results: Basal cell carcinoma (BCC) was approximately two-fold more common than squamous cell carcinoma (SCC). The most common locations of tumors were the nose and lip. Most of lesions (71.7%) were at high-risk of recurrence. When the relationship of histopathologic type with the size and depth of tumor were analyzed, it was found that the size and thickness of tumor in SCC were relatively higher with a statistically significant difference. The relationship between histopathologic type and the location of tumors was also statistically significant. Conclusion: Basal cell carcinoma is the most common NMSC of the head and neck. Most of these cases have the potential of high rate of recurrence. The size and thickness of SCC are higher than BCC.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(2):91-98

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale