Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Steroide yanıt veren reküren siyaladenit şeklinde ortaya çıkan atipik seyirli parotis bezi lenfoması: Olgu sunumu
 

Steroide yanıt veren reküren siyaladenit şeklinde ortaya çıkan atipik seyirli parotis bezi lenfoması: Olgu sunumu

Köybaşıoğlu A., Akyürek N., Kızıl Y., Aydil U., Çolak M.

Parotis bezi yerleşimli lenfomalara nadir olarak rastlanır. Tükürük bezi yerleşimli lenfomalar en sık B hücre tipindeki MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) lenfomalardır. Bunlar arasında en sık görülen patoloji ise ekstranodal marjinal zon B hücreli lenfomalardır. Genellikle parotis bezinde ağrısız şişlik şeklinde ortaya çıkarlar. Tanı çoğunlukla parotidektomi ile konur. Bu yazıda, üç yıldır sistemik steroid tedavisine iyi yanıt veren ve tedavi kesildikten sonra tekrarlayan siyaladenit atakları ile başvuran 46 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastaya reküren parotit ön tanısı ile kesin tanı ve tedavi amaçlı total parotidektomi planlandı. Yüzeyel parotidektomi sırasında yapılan donuk kesit biyopsi incelemesi sonrası lenfoma tanısı konuldu ve ameliyata son verildi.

A parotid gland lymphoma presenting with steroid-responsive recurrent sialadenitis: a case report

Köybaşıoğlu A., Akyürek N., Kızıl Y., Aydil U., Çolak M.

Parotid gland located lymphomas are rarely seen. The most common lymphomas involving salivary gland include B-cell MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) lymphomas. Of them, extranodal marginal zone B-cell lymphomas are the most frequently seen pathologies. They usually present with painless swelling of the parotid gland. The diagnosis is often based on parotidectomy. In this article, we report a 46-year-old male patient who was admitted with recurrent sialadenitis attacks which responded well to steroid treatment for three years, but recur after the cessation of the therapy. With the initial diagnosis of recurrent parotitis, the patient was scheduled for total parotidectomy for the definitive diagnosis and treatment. When the frozen-section of specimens during superficial parotidectomy revealed lymphoma, the operation was terminated.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):172-175

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale