Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Endoskopik dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu cerrahisi sonuçlarımız
 

Endoskopik dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu cerrahisi sonuçlarımız

Özcan K., Kalcıoğlu T., Toplu Y., Balbaba M.

Amaç: Bu çalışmada, nazolakrimal kanal tıkanıklığına bağlı epiforası olan hastalarda endoskopik dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu (EDSR + BSTE) cerrahisinin sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ağustos 2006 - Aralık 2010 tarihleri arasında genel anestezi altında EDSR + BSTE cerrahisi yapılan toplam 112 hastanın (40 erkek, 72 kadın; ort. Yaş 42; dağılım 6-74 yıl) 120 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların 104’üne tek taraflı, sekizine iki taraflı ameliyat yapıldı. Yüz yirmi cerrahinin 109’u ilk cerrahi iken, 11’i revizyon cerrahisi idi. Cerrahi sonrası 1. hafta, 1, 3, 6. ay ve 1. yıl takipleri düzenli olarak gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 120 cerrahinin 113’ünde başarılı sonuç elde edilmişken, yedi olguda revizyon cerrahi gerekti. Tekrarlanan EDSR + BSTE cerrahisi, takip vizitlerinde değerlendirildiği üzere, tüm hastalarda başarılı sonuçlar verdi. Sonuç: EDSR + BSTE cerrahisi yüksek başarı oranıyla nazolakrimal kanal tıkanıklığına bağlı epiforalı hastalarda primer tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Our results of endoscopic dacryosistorhinostomy and bicanalicular silicone tube intubation surgery

Özcan K., Kalcıoğlu T., Toplu Y., Balbaba M.

Objectives: In this study, we evaluated the results of endoscopic dacryocystorhinostomy and bicanalicular silicone tube intubation (EDCR + BSTI) surgery in the patients with epiphora due to nasolacrimal duct obstruction. Patients and Methods: A total of 120 eyes in 112 patients (40 males, 72 females; mean age 42; range 6 to 74 years) who underwent EDCR + BSTI surgery under general anesthesia between August 2006 and December 2010 were analyzed retrospectively. Results: Of the patients, 104 underwent unilateral surgery, while eight underwent bilateral surgery. One hundred nine of 120 surgeries were primary, whereas 11 were revision surgery. Follow-up was performed on a regular basis in the first week, at one, three, six, and 12 months following surgery. Successful results were obtained in 113 of 120 operation, however seven patients required revision surgery. Repeated EDCR + BSTI surgery gave successful results in all cases, as assessed during the follow-up visits. Conclusion: EDCR + BSTI surgery is a primary treatment of choice for the patients with epiphora due to nasolacrimal duct obstruction with a high success rate.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):136-140

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale