Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » İşitme kaybı olan yaşlılarda işitme cihazı destekli iletişim becerilerinin kendileri ve yakınları tarafından değerlen..
 

İşitme kaybı olan yaşlılarda işitme cihazı destekli iletişim becerilerinin kendileri ve yakınları tarafından değerlen..

Başar F., Şahin D., Güven G. A.

İşitme kaybı olan yaşlılarda işitme cihazı destekli iletişim becerilerinin kendileri ve yakınları tarafından değerlendirilmesi Amaç: Çalışmada, yaşlıların işitme cihazı kullanımı öncesi ve sonrası iletişim sorunları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya işitme cihazı kullanan 30, normal işiten 10 birey ve yakınları dahil edildi. İşitme cihazı kullananlar, cihaz kullanım süreleri esas alınarak üç alt gruba ayrıldı. İşitme kaybı nedeniyle iletişim zorluğunu değerlendirmek için işitme cihazı kullanan ve normal işiten bireylere Kendi İletişimini Değerlendirme (KİD) ve yakınlarına Yakınının İletişimini Değerlendirme (YİD) anketleri uygulandı. Grup içi karşılaştırmalar işitme cihazı kullanan gruplar için yapıldı, gruplar arası karşılaştırmalar ise, cihaz kullanım süresinin iletişim yetenekleri üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bulgular: En az bir aylık işitme cihazı kullanımı ile iletişim zorluklarının azaldığı görüldü. Altı ay ya da daha uzun süreli cihaz kullanımında ise işitme kaybı olan kişilerden elde edilen KİD ve YİD sonuçlarının, kontrol grubuna kıyasla, benzer olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmamızda 60 yaş ve üstü orta derecede sensörinöral işitme kaybı olan hastaların uygun ve iyi ayarlanmış işitme cihazlarını en az altı ay kullanmaları durumunda iletişim yeteneklerinin normal işiten yaşıtlarını yakalayacağı sonucuna varıldı.

Self and significant other assessment of hearing device aided communication skills in the elderly with hearing loss

Başar F., Şahin D., Güven G. A.

Objectives: This study aims to evaluate the communication problems of elderly before and after using hearing aids. Patients and Methods: Thirty hearing aid users and 10 normal hearing control subjects with their relatives were enrolled in the study. Hearing aid users were divided into three subgroups based on the duration of use. Self Assessment of Communication (SAC) and Significant Other Assessment of Communication (SOAC) questionnaires were administered to hearing aid users, control subjects, as well as to their relatives for the evaluation of communication difficulties due to hearing loss. Intra-group comparisons were carried out in the patients using hearing aids, while inter-group comparisons were performed to evaluate the effects of different aided periods on communication skills. Results: It was found that the communication difficulties reduced in the patients who used hearing aid for minimum one month. For the patients with hearing loss, hearing aid use of six months or more increased SAC and SOAC scores to a level comparable with control subjects. Conclusion: The present study conclude that the elderly patients of 60 years of age or more with moderate sensorineural hearing loss could catch up their normal hearing peers in their communication skills within six months only if they prescribed and used proper hearing aids.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):153-159

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale