Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Papiller tiroid karsinomunun temporooksipital kafatası metastazı: Olgu sunumu
 

Papiller tiroid karsinomunun temporooksipital kafatası metastazı: Olgu sunumu

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Özdemir E., Tarlak B., Bilgen S. A.

Hasta kliniğimize sol post-auriküler bölgedeki şişlik yakınmasıyla başvurdu. Hastanın tıbbi öyküsünden sekiz yıl önce tiroid ameliyatı geçirdiği ve patoloji materyalinin papiller tiroid karsinomu olarak bildirildiği öğrenildi. Gerekli incelemelerden sonra hastaya total tiroidektomi ve mastoid bölgedeki kitleden biyopsi yapıldı. Tiroidektomi materyalinde beş odakta papiller tiroid mikrokarsinomu ve mastoid bölgeden alınan biyopside de papiller tiroid karsinom metastazı saptandı. Hastaya radyoaktif iyot tedavisi sonrasında radyoterapi uygulandı. Bu yazıda, multipl kraniyal sinir paralizisine yol açan ve temporooksipital bölgeye metastaz yapmış olan papiller tiroid karsinomlu 61 yaşında erkek hasta sunuldu.

Papillary thyroid carcinoma with metastasis to the temporooccipital skull: a case report

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Özdemir E., Tarlak B., Bilgen S. A.

The patient was admitted to our clinic with the complaint of swelling in his left post-auricular region. The medical history revealed that he underwent thyroid surgery eight years ago and the specimen was reported as papillary thyroid carcinoma. Following required analyses, total thyroidectomy and biopsy from mastoid region were performed. Total thyroidectomy specimen was proved thyroid papillary microcarcinomas at five foci of the thyroid gland, while biopsy samples obtained from the mastoid region were reported as metastatic papillary thyroid carcinoma. The patient underwent radioactive iodine, followed by radiotherapy. In this article, we present a 61-year-old male patient with papillary thyroid carcinoma metastatic to the temporooccipital region, accompanied by multiple cranial nerve paralysis.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):160-163

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale