Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Sinonazal ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma: Olgu sunumu ve tedavideki son gelişmelerin gözden geçirilmesi
 

Sinonazal ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma: Olgu sunumu ve tedavideki son gelişmelerin gözden geçirilmesi

Özdemir Ö., Dağoğlu N. R., Ağaoğlu Y. F., Ergen A.

Nazal ekstranodal doğal katil (NK)/T-hücreli lenfoma çok agresif bir hastalık olup, Asya’da Batı ülkelerine göre daha sık görülen bir hastalıktır. Standart tedavi üzerine bir uzlaşma mevcut olmamakla birlikte, sağkalım hastalığın evresine bağlıdır. Lokalize NK/T-hücreli lenfoma, radyoterapiye genellikle iyi yanıt verir. Hastamız gibi ilerlemiş hastalığı olan veya kemoradyoterapiden sonra hastalığı nüks edenler, çok kötü bir prognoza sahiptir. Bu yazıda, hastalığı erken nüks eden ve kemoradyoterapiye dirençli olan 52 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastalığın tedavisi yeni literatür verileri ışığında gözden geçirildi.

Sinonasal extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a case report and review of recent developments in the management

Özdemir Ö., Dağoğlu N. R., Ağaoğlu Y. F., Ergen A.

Nasal extranodal natural killer/T-cell lymphoma, which is a highly aggressive disease, is more frequently seen in Asia than in Western countries. No consensus has been reached on the management of the disease and the survival depends on the stage of the disease. Localized NK/T-cell lymphoma often responds to radiotherapy well. However, patients with advanced disease or recurrence after chemoradiotherapy, similar to our patient, have a very poor prognosis. In this article, we present a 52-year-old male patient with early recurrence and who was refractory to chemotherapy. The management of the disease was reviewed in the light of the recent literature data.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):164-171

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale