Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Reküren glandüler odontojenik kist tedavisi
 

Reküren glandüler odontojenik kist tedavisi

Yazıcıoğlu D., Turalı S., Karasu A. H., Ergül C. K., Telcioğlu T. N.

Glandüler odontojenik kist (GOK), nadir bir odontojenik kisttir. Bu kistlerin klinik veya radyografik özellikleri benzersiz veya patognomonik olmamasına rağmen, lezyon agresif bir tutum sergileme potansiyeline sahiptir. Glandüler odontojenik kistler küretaj ve enükleasyon veya eksizyon ve kriyoterapi ile tedavi edilmekle birlikte, düşük rekürens insidansı nedeniyle marjinal rezeksiyonun daha güvenilir bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda, ilk cerrahi tedaviden beş yıl sonra tekrarlayan bir GOK olgusu sunuldu.

Recurrent glandular odontogenic cyst treatment

Yazıcıoğlu D., Turalı S., Karasu A. H., Ergül C. K., Telcioğlu T. N.

The glandular odontogenic cyst (GOC) is a rare odontogenic cyst. Although none of the clinical or radiographic features of GOC are unique or pathognomonic, the lesion has a potentially aggressive behavior. Treatment of GOC includes curettage and enucleation or excision and cryotherapy; however marginal resection is usually considered a more reliable approach due to the low incidence of recurrence. In this article, we present a case with GOC which recurred five years after the initial surgical treatment.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):176-180

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale