Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » İki taraflı vokal kord paralizili hastalarda CO2 lazer posteriyor kordotominin yaşam kalitesine etkisi
 

İki taraflı vokal kord paralizili hastalarda CO2 lazer posteriyor kordotominin yaşam kalitesine etkisi

Coşkun H., Demir L. U., Şahin S. M.

Amaç: Bu çalışmada iki taraflı vokal kord paralizisi (VKP) olan hastalarda, CO2 lazer posteriyor trans-vers kordotominin yaşam kalitesi üzerine etkileri incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya Nisan 2009 ile Ekim 2011 tarihleri arasında iki taraflı VKP nedeniyle tek taraflı CO2 lazer posteriyor kordotomi yapılan 14 hasta dahil edildi. Bu cerrahinin fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi, hastaların yaşam kalitesi anketi (SF-36) alt ölçeklerindeki değişimler incelenerek yapıldı. Cerrahi sonrası glottik açıklık ve ses kalitesi, ayrı bir sınıflama sistemi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Cerrahi sonrası, emosyonel rol fonksiyonu ve akıl sağlığı bileşen ölçeği dışındaki tüm SF-36 anketi alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme tespit edildi. Yaşam kalitesi alt ölçeklerinin bulguları ile glottik açıklık evresi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı. SF-36 alt ölçekler ile ses kalitesi arasında bakılan korelasyon analizlerinde de anlamlı bir ilişki bulunmadı. Glottik evre ile ses kalitesi arasında ise anlamlı bir ilişki vardı (p=0.036). Sonuç: CO2 lazer cerrahisi, iki taraflı VKP olan hastaların yaşam kalitesini artıran güvenli ve etkili bir cerrahi yöntemidir. Ayrıca bu cerrahide fazla miktarda doku çıkarmanın şart olmadığı ve böylece ses kalitesindeki kötüleşmenin de engellenebileceği söylenebilir.

The effects of CO2 laser posterior cordotomy on quality of life in patients with bilateral vocal cord paralysis

Coşkun H., Demir L. U., Şahin S. M.

Objectives: In this study, we evaluated the effects of CO2 laser posterior transverse cordotomy on the quality of life in patients with bilateral vocal cord paralysis (BVCP). Patients and Methods: Between April 2009 and October 2011, 14 patients with BVCP who underwent unilateral CO2 laser posterior cordotomy were included. The functional outcome of the procedure was assessed by the changes in the subscales of the Quality of Life Survey (SF-36). Postoperative glottic space and voice quality were evaluated using an arbitrary classification system. Results: There was a statistically significant improvement in all parameters of SF-36 subscales after surgery, except the emotional role functioning and mental health component subscales. No significant correlation was found between the findings of the SF-36 subscales and stages of glottic space. No correlation was observed between the changes in the SF-36 subscales and voice quality. There was a significant correlation between the stages of glottic space and voice quality (p=0.036). Conclusion: The CO2 laser surgery is a safe and effective surgical modality which improves quality of life in the patients with BVCP. It can be also suggested that a considerable amount of tissue ablation is not necessarily required with this surgery and this helps to prevent impairment of voice quality.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):189-194

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale