Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Parotis cerrahisi sonrası klinik bulgular ve Minör testi ile tanı konulan Frey sendromu insidansının karşılaştırılması
 

Parotis cerrahisi sonrası klinik bulgular ve Minör testi ile tanı konulan Frey sendromu insidansının karşılaştırılması

Tatlıpınar A., Karaman M., Sheidaei S., Esen E., Tuncel A.

Amaç: Bu çalışmada, süperfisyal parotidektomi sonrasında Frey sendromu insidansını belirlemede ameliyat sonrası takip dönemi, klinik bulgular veya Minör testin etkili olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2005 - Aralık 2008 tarihleri arasında Kulak, Burun, Boğaz Kliniği’nde süperfisyal parotidektomi geçiren 30 hasta (16 erkek, 14 kadın; ort. Yaş 47.7±15.3 yıl, dağılım 17-76 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara Frey sendromu klinik bulguları ve hastalık dönemi ile ilgili bir anket ve Minör testi uygulandı. Bulgular: Ameliyat sonrası patoloji incelemesinde pleomorfik adenoma, Whartin tümörü, bazal hücreli karsinom ve onkositoma olduğu görüldü. Minör test sonuçları, hastaların %50’sinde pozitif idi. Hastaların %10’u tedavi gereksinimi oluşturmayan aşırı terlemeden yakınırken, hiçbiri kötü vücut kokusundan yakınmadı. Hastalık, şiddetine göre, hastaların tamamında orta düzey olarak değerlendirildi. Sonuç: Frey sendromu insidansı, ameliyat sonrası takip dönemi ve klinik bulguların değerlendirilmesi ve Minör test gibi uygulanan tanı yöntemlerine göre değişebilir.

A comparison of incidence of Frey’s syndrome diagnosed based on clinical signs and Minor’s test after parotis surgery

Tatlıpınar A., Karaman M., Sheidaei S., Esen E., Tuncel A.

Objectives: This study aims to investigate whether postoperative follow-up period, clinical signs or Minor test is effective to determine the incidence of Frey's syndrome following superficial parotidectomy. Patients and Methods: Between January 2005 and December 2008, 30 patients, (16 males, 14 females; mean age 47.7±15.3 years, range 17 to 76 years) who underwent superficial parotidectomy in the Ear, Nose, Throat Clinic, were retrospectively analyzed. All patients were administered a questionnaire on clinical signs of Frey’s syndrome and disease period, and Minor’s test. Results: The postoperative pathological examination showed pleomorphic adenoma, Whartin’s tumor, basal cell adenoma and oncocytoma. The Minor’s test result was positive in 50% of the patients. While 10% of the patients complained about excessive sweating requiring no treatment, none of them complained about the bad body odor. The disease was considered moderate based on the severity of the disease in all patients. Conclusion: The incidence of Frey’s syndrome may vary according to the postoperative follow-up period and the diagnostic method applied, including assessment of clinical signs and Minor’s test.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):200-206

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale