Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Enflamatuvar nazal polipozis ile ilişkili bir respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Olgu sunumu
 

Enflamatuvar nazal polipozis ile ilişkili bir respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Olgu sunumu

Sakallıoğlu Ö., Kapusuz Z., Düzer S., Pehlivan S., Solmaz A. Ö.

Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom (REAH), nazal kavite ve paranazal sinüslerin nadir rastlanan benign bir lezyondur. Etyolojisi bilinmemekle birlikte, kronik sinonazal enflamasyonlara sekonder olabileceği düşünülmektedir. Her ne kadar nadir görülse de REAH nazal lezyonların ayırıcı tanısında akla getirilmelidir. Lezyonun tümüyle cerrahi olarak çıkarılması genellikle tedavi için yeterli olmaktadır. Gereğinden fazla cerrahi girişimi önlemek için ayrıntılı bir patolojik inceleme yapılmalıdır. Bu yazıda, sağ nazal kavitede enflamatuvar bir polip ile ilişkili, sol nazal kavitede REAH olan 60 yaşında bir kadın hasta sunuldu.

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma associated with inflammatory nasal polyposis: A case report

Sakallıoğlu Ö., Kapusuz Z., Düzer S., Pehlivan S., Solmaz A. Ö.

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) is an uncommon benign lesion of the nasal cavity and paranasal sinuses. The etiology is unclear, however it is considered to be secondary to chronic sinonasal inflammation. Although it is rare, REAH should be taken into consideration in differential diagnosis of the nasal lesions. Complete surgical excision of the lesion is generally enough for the cure. A detailed pathological examination is necessary to prevent unnecessary surgical interventions. In this article, we present a 60-year-old female patient with REAH in the left nasal cavity associated with inflammatory polyp in the right nasal cavity.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):232-235

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale