Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Proksimal trakea yerleşimli glomus tümörü: Olgu sunumu
 

Proksimal trakea yerleşimli glomus tümörü: Olgu sunumu

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Etit D., Demirhan E., Çetinkaya A. E.

Glomus tümörleri, trakeada nadiren görülen ve genellikle distal kısmın arka duvarından köken alan sık görülmeyen benign tümörlerdir. Trakea yerleşimli glomus tümörlerinin birçoğu, trakeanın alt kısmının üçte ikisini tutar. Bu makalede trakeanın arka duvarının üstten üçüncü kısmında yer alan glomus tümörlü 50 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastaya transoral endoskopik lazer eksizyon yapıldı. Laringoskopi ve görüntüleme çalışmaları ile değerlendirildiği üzere, ameliyattan sonra 36. ayda tümörün yeniden büyüdüğüne işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Glomus tumor of the proximal trachea: A case report

Yiğitbaşı O.G., Çukurova İ., Etit D., Demirhan E., Çetinkaya A. E.

Glomus tumors are uncommon benign neoplasms, which rarely occur in the trachea, usually originating from the posterior wall of the distal portion. Most of tracheal glomus tumors are located in the lower two thirds of the trachea. In this article, we present a 50-year-old male patient with a glomus tumor located on the upper third of the posterior wall of the trachea. A transoral endoscopic laser excision was performed. No finding suggesting tumoral regrowth at 36 months following surgery was found, as assessed by laryngoscopy and imaging studies.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):245-248

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale