Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Estesyonöroblastomda geç boyun metastazı: Olgu sunumu
 

Estesyonöroblastomda geç boyun metastazı: Olgu sunumu

Başerer N., Damar M., Yılmazer R., Özkara S.

Estesyonöroblastom, olfaktor nöroepitelden kaynaklanan sinonazal bölgenin oldukça nadir malign tümörüdür. Biyolojik olarak agresif bir davranışa sahiptir. Sık lokal nüks, atipik uzak metastaz ve uzun dönem kötü prognoz ile karekterizedir. Servikal metastazlar hastaların %20-30’unda ortaya çıkmaktadır. Özellikle primer tedaviden altı ay ve sonrasında geç metastazlar gelişmektedir. Bu yazıda, Kadish B evresindeki estesyonöroblastom nedeniyle ekstrakraniyal olarak tümör rezeksiyonu yapılan ve ameliyat sonrası radyoterapi uygulanan 43 yaşında bir kadın olgu sunuldu. On bir yıl (132. ayda) sonra sağ boyunda gelişen servikal metastaz nedeniyle, hastaya sağ fonksiyonel boyun diseksiyonu ve adjuvan radyoterapi uygulandı. Ayrıca geç boyun metastazlarının tedavisi güncel literatür verileri ışığında gözden geçirildi.

Late neck metastasis in esthesioneuroblastoma: A case report

Başerer N., Damar M., Yılmazer R., Özkara S.

Esthesioneuroblastoma is a rare malignancy of olfactory neuroepithelium arising from sinonasal region. It has biologically an aggressive behavior. The tumor is characterised by common local recurrence, atypic distant metastasis and poor long-term prognosis. Cervical metastasis accounts for 20-30% of the patients. Late metastases are seen particularly six months or later following primary treatment. In this article, we present a 43-year-old female case with Kadish B stage esthesioneuroblastoma who underwent extracranial tumor resection and postoperative radiotherapy. Eleven years later (at 132 months) right neck cervical metastasis was occurred and we applied right functional neck dissection and adjuvant radiotherapy to treat. We also review the treatment of late neck metastasis in the light of the current literature data.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):228-231

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale