Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Melanom dışı malign cilt tümörlerinin rezeksiyonu sonrasındaki defektlerin lokal cilt flepleri ile onarımı:..
 

Melanom dışı malign cilt tümörlerinin rezeksiyonu sonrasındaki defektlerin lokal cilt flepleri ile onarımı:..

Kayabaşoğlu G.

Melanom dışı malign cilt tümörlerinin rezeksiyonu sonrasındaki defektlerin lokal cilt flepleri ile onarımı: 57 olguluk hasta serisi Amaç: Çalışmamızda yüzünde melanoma dışı malign cilt kanseri teşhis edilen ve rekonstrüksiyonunda lokal fleplerin kullanıldığı 57 olguluk seri güncel literatür bilgileri eşliğinde sunuldu. Hastalar ve Yöntemler: Şubat 2010 - Eylül 2011 tarihleri arasında baş boyun bölgesi ve yüzündeki cilt lezyonları için Ünye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğine başvuran ve melanoma dışı cilt tümörü ön tanısı ile tedavi edilen 57 hasta (37 erkek, 20 kadın; yaş ort. Yaş 63.1 yıl; dağılım 38-87) tümör histopatolojisi, yerleşimi ve yapılan tedavileri açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların tümör dağılımı bazal hücreli karsinom (n=39, %68.4) ve yassı epitel hücreli karsinom (n=18, %31.4) idi. Hastaların ortalama takip süreleri 14.2 (dağılım 8-23) ay idi. Cilt tümörü yerleşimi en sık olarak burunda (n=23, %40.3) görüldü; bunu alın (n=8, %14.0), dudak (n=7, %12.2), kulak (n=6, %10.5), yanak (n=6, %10.5), göz (n=3, %5.2), çene (n=2, %3.5) ve boyun (n=2, %3.5) izledi. Sonuç: Tedavisinde birçok alternatif yöntemler bulunan cilt kanserlerinin cerrahi eksizyonu sonrası lokal flepler ile onarımı kulak burun boğaz hekimleri tarafından kolayca uygulanabilecek etkili bir tedavi yöntemidir.

Local flap reconstruction of resected non-melanoma malignant skin tumors: A case series of 57 patients

Kayabaşoğlu G.

Objectives: In our study, we present a case series of 57 patients with non-melanoma malignant skin cancer involving the face who were treated with local flap reconstruction with literature review. Patients and Methods: Between February 2010 and September 2011, 57 patients (37 males, 20 females; mean age 63.1 years; range 38 to 87 years) who were admitted to Ünye State Hospital Otolaryngology and Head and Neck and Dermatology Clinic with a preliminary diagnosis of non-melanoma skin cancer were retrospectively analyzed in terms of tumor histopathologically, location and treatment plan. Results: The tumor distribution of the patients included basal cell carcinoma (n=39, 68.4%) and squamous cell carcinoma (n=18, 31.4%). The mean follow-up was 14.2 (range 8-23 months). The most common involvement site of the skin tumor was the nose (n=23, 40.3%), followed by forehead (n=8, 14%), lips (n=7, 12.2%), ears (n=6, 10.5%), cheeks (n=6, 10.5%), eyes (n=3, 5.2%), chin (n=2, 3.5%) and neck (n=2, 3.5%). Conclusion: Local flap reconstruction applied following surgical excision of skin cancer is an effective treatment method which can easily be used by ear nose throat surgeons.

KBB İhtisas Dergisi 2012 22/5 Sy:259-266

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale