Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Sublabial yaklaşım ile eksize edilmiş apokrin hidrokistomu olgusu
 

Sublabial yaklaşım ile eksize edilmiş apokrin hidrokistomu olgusu

Özel E. H., Kaynar A.

Apokrin hidrokistomlar apokrin salgı bezlerinin nadir görülen kistik proliferasyonlarıdır. Maksilla bu tümörler için beklenmedik bir yerleşim yeridir. Çalışmamız maksillada yerleşen ve intraoral (sublabial) yaklaşım ile eksize edilen ilk apokrin hidrokistom olgusunun sunumu olup, bu bölgede yerleşen apokrin hidrokistomunun radyolojik bulgularını tanımlayan ilk çalışmadır. Bu olgu, tümörün sıradışı semptomatolojisi, konumu ve büyüklüğü açısından son derece nadir bir örnektir. Bu yazıda, bu nadir lezyonun klinik tablosu, cerrahi bulguları, histopatolojik özellikleri ve tedavisi irdelendi.

A case of an apocrine hidrocystoma treated by sublabial approach

Özel E. H., Kaynar A.

Apocrine hidrocystomas are uncommon cystic proliferations of the apocrine secretory glands. Maxilla is an unexpected involvement site for these tumors. Our study represents the first case of an apocrine hidrocystoma of the maxilla excised by an intraoral (sublabial) approach, being the first to define the radiologic findings of apocrine hidrocystoma on this region. This case is an extremely rare type in terms of the unusual symptomatology, location and size of the tumor. In this article, clinical presentation, surgical findings, histopathological features and treatment of this rare lesion were discussed.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(5):284-287

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale