Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Tedaviye dirençli otitis media ile seyreden Wegener granülomatozu: Olgu sunumu
 

Tedaviye dirençli otitis media ile seyreden Wegener granülomatozu: Olgu sunumu

Çukurova İ., Mercan B., Mercan C. G.

Wegener granülomatozu (WG) kimi zaman hızlı ilerleyebilen, üst ve alt solunum yollarını ve çoğu olguda böbrekleri de tutma eğilimi ile karakterize yaygın bir nekrotizan vaskülittir. Hastalığın seyri sırasında otolojik bulgular da görülebilmektedir; ancak ilk ve tek bulgu olarak görülmesi sık değildir. Nötrofil polimorfonükleat granüllerine karşı sitoplazmik antikorların (c-ANCA) bulunması, WG tanısı için yüksek oranda spesifiktir ve hastaların %97’sinde pozitiftir. Erken tanı ve zamanında uygulanan medikal tedavi potansiyel olarak ölümcül olan bu hastalıkta yüksek remisyon oranları sağlamaktadır. Bu yazıda, ilk ve tek bulgu olarak akut seröz otitis media ile seyreden, takip sırasında medikal tedaviye yanıtsız süpüratif otitis media ve granülasyon dokusu gelişen ve ileri incelemelerinde WG saptanan bir olgu sunuldu.

Wegener granulomatosis presenting as refractory otitis media: A case report

Çukurova İ., Mercan B., Mercan C. G.

Wegener’s granulomatosis (WG) is a granulomatous widespread necrotizing vasculitis, sometimes progressing rapidly, characterized by a tendency to involve the upper and lower respiratory tracts, and in most cases, the kidneys. Otologic manifestations may be seen during the course of the disease, however, they are not frequently seen as the first and only presenting feature. The presence of anticytoplasmic antibodies versus neutrophil polymorphonucleate granules (c-ANCA) is highly specific for the diagnosis of WG, being positive in 97% of the cases. The early diagnosis and the timely medical treatment result in high rates of remission of this potentially lethal disease. In this article, we report a case of WG presenting with acute serous otitis media, progressing to suppurative otitis media and granulomas as the first and only symptom, which was refractory to medical therapy during follow-up and which was diagnosed with further examination.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(5):293-296

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale