Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Bir kunduracının maksiler sinüsünde tesadüfen saptanan asemptomatik metal yabancı cisimler (iki çivi)
 

Bir kunduracının maksiler sinüsünde tesadüfen saptanan asemptomatik metal yabancı cisimler (iki çivi)

Katırcıoğlu O. S., Acar M., Enöz M., İnançlı M. H., Selvi F.

Maksiller sinüsteki yabancı cisimlerin tanısı çoğunlukla ilk değerlendirme esnasında konulamaz ve hastalar yıllar sonra ortaya çıkan drenaj ve mukozadaki kronik iritasyona bağlı semptomlar ile kendini gösterir. Metal yabancı cisimler genellikle dental girişimler esnasında maksiller sinüs içerisine kaçarak yerleşir. Bu yazıda, herhangi bir cerrahi girişim veya travmaya bağlı olmayan, tesadüfen sağ maksiller sinüs içerisinde iki adet metal yabancı cisim (çivi) saptanan 23 yaşındaki erkek ayakkabı işçisi olan çok ilginç olgu sunuldu.

Incidentally detected asymptomatic metal foreign bodies (two nails) in shoemaker’s maxillary sinus

Katırcıoğlu O. S., Acar M., Enöz M., İnançlı M. H., Selvi F.

The diagnosis metal foreign bodies of maxillary sinus cannot be usually made in an acute setting and patients may present with chronic symptoms due to drainage and chronic irritation of the mucosa years later. Metal foreign bodies can be generally displaced to the maxillary sinus at the time of dental intervention. In this article, we report a very interesting case of 23-year-old male shoemaker with two metal foreign bodies (nails) which were nonrelated with any surgical intervention or trauma and found incidentally in the right maxillary sinus.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(5):301-304

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale