Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Orofarengeal tularemi: Olgu sunumu
 

Orofarengeal tularemi: Olgu sunumu

Şahin F., Günaydın R.Ö.

Tularemi, gram negatif, aerobik kokobasil olan Francisella tularensis’in neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Enfekte kemirgenlerin vücut sıvıları ve bunlarla enfekte olmuş besinlerin alımı ve enfekte böceklerin ısırıkları ile bulaşır. Bakterinin vücuda giriş yolu ve yerleşimine bağlı olarak ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofarengeal, tifoidal ve pnömonik tipleri görülebilir. Klinik tablo değişkenlik göstermekle birlikte, ülkemizde en sık görülen klinik form orofarengeal tularemidir. Kulak burun boğaz hekimleri tularemi ile sıklıkla membranöz tonsillofarenjit ve servikal lenfadenit şeklinde karşılaşır. Orofarengeal tularemi penisilin tedavisine dirençli tonsillofarenjitli hastaların ayırıcı tanısında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazıda tonsillofarenjit ve servikal lenfadenit nedeniyle penisilin tedavisi uygulanan, ancak tedaviye yanıt alınamayan 42 yaşında bir kadın orofarengeal tularemi olgusu sunuldu. Olgunun klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları değerlendirildi ve literatürdeki benzer olgular ile tartışıldı.

Oropharyngeal tularemia: a case report

Şahin F., Günaydın R.Ö.

Tularemia is a zoonotic disease caused by the gramnegative, aerobic coccobacillus Francisella tularensis. It transmits with the body secretions of the infected rodents, ingestion of the food contaminated with these fluids and bites of infected insects. Ulceroglandular, glandular, oculoglandular, oropharyngeal, typhoidal and pneumonic types may be observed based on the entrance route to the body and location of the bacteria. Although the clinical presentation may vary, oropharyngeal tularemia is the most commonly seen clinical form in Turkey. Otolaryngologists generally experience tularemia with membranous tonsillopharyngitis and cervical lymphadenopathy. Oropharyngeal tularemia should be considered in the differential diagnosis of patients with tonsillopharyngitis who are refractory to penicillin therapy. In this article, we present a 42-years-old female case of oropharyngeal tularemia who was initiated with penicillin therapy due to tonsillopharyngitis and cervical lymphadenitis and remained unresponsive to the treatment. Clinical, laboratory and radiological findings of the patient were evaluated and discussed in the light of similar cases in the literature.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(6):337-341

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale