Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Pott’s Puffy tümörünün balon sinüplasti ile tedavisi: Üç olgu sunumu
 

Pott’s Puffy tümörünün balon sinüplasti ile tedavisi: Üç olgu sunumu

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Çetin H., Tarlak B., Bilgen S. A.

Pott’s Puffy tümörü (PPT), frontal kemik osteomiyeliti ile ilişkili subperiosteal apseyle karakterize nadir görülen bir patolojidir. Hastalık genellikle osteomiyelitik kemiğin küretajı ve uzun süreli antibiyoterapi ile tedavi edilir. Balon kateter dilatasyonu, kronik rinosinüzit tedavisinde son zamanlarda kullanılan yeni bir tekniktir. Bu yazıda, balon kateter dilatasyonu ve uzun süreli antibiyoterapi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen üç PPT olgusu (olguların ikisi endoskopik sinüs cerrahisine ikincil gelişmiştir) sunuldu.

Treatment of Pott’s Puffy tumor with balloon sinuplasty: report of three cases

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Çetin H., Tarlak B., Bilgen S. A.

Pott’s Puffy tumor (PPT) is a rare entity characterized by subperiosteal abscess associated with osteomyelitis of the frontal bone. It is usually managed by surgical curettage of the osteomyelitic bone and long-term antibiotic therapy. Balloon catheter dilatation is a new technique which was recently introduced for the treatment of chronic rhinosinusitis. In this article, we present three PPT cases (two of them were secondary to endoscopic sinus surgery) who were successfully treated with balloon catheter dilatation and long-term antibiotherapy.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(6):342-347

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale