Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Oral kavite kanserlerinde klinik ve patolojik evrelemenin karşılaştırılması
 

Oral kavite kanserlerinde klinik ve patolojik evrelemenin karşılaştırılması

Doğan E., Ecevit C., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Sarıoğlu S., Ada E., Erdağ T. K., Çetinayak O. H.

Amaç: Bu çalışmada oral kavite kanseri olan hastalarda klinik ve patolojik TN evreleri karşılaştırıldı ve evreleme farklılıklarına yol açan faktörler belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada oral kavite kanseri nedeniyle primer tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı boyun diseksiyonu yapılan 125 hastanın (77 erkek, 48 kadın; ort. yaş 57 yıl; dağılım 19-82 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların klinik ve patolojik TN evreleri karşılaştırıldı. Klinik evrelemenin duyarlılığı, özgüllüğü ve prediktif değerleri hesaplandı. Bulgular: Servikal lenf nodu metastazını incelemek için yapılan kontrastlı bilgisayarlı tomografide (BT), %71.9 duyarlılık, %75 özgüllük, %70.6 pozitif prediktif değer ve %76.1 negatif prediktif değer tespit edildi. Bilgisayarlı tomografinin mandibüler invazyonun tespitinde tanısal doğruluğu ise şöyleydi: %92.6 duyarlılık; %97 özgüllük; %96.1 pozitif prediktif değer; %94.3 negatif prediktif değer. Sonuç: Çalışmamızda mandibuler invazyon ve boyun metastazının değerlendirilmesinde klinik ve patolojik evreler arasındaki yüksek düzeydeki ilişki, BT’nin güvenilirliğini desteklemektedir. Palpasyonda endürasyon ile çevrili olan ve ağız tabanına doğru uzanan dil kanseri olgularında, ekstrensek dil kası tutulumunu değerlendirmek için manyetik rezonans görüntülemenin tanısal katkısına ihtiyaç vardır.

Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers

Doğan E., Ecevit C., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Sarıoğlu S., Ada E., Erdağ T. K., Çetinayak O. H.

Objectives: This study aims to compare the clinical and pathological TN stages of patients with oral cavity cancer and to identify the factors leading to staging discrepancies. Patients and Methods: The medical records of 125 patients (77 males, 48 females; mean age 57 years; range 19 to 82 years) who underwent primary tumor resection and neck dissection simultaneously for oral cavity cancer were retrospectively analyzed. Clinical and pathological TN stages of all patients were compared. Sensitivity, specificity and predictive values of clinical staging were calculated. Results: Computed tomography (CT) with contrast which was used to examine the cervical lymph node metastasis showed a sensitivity of 71.9%, a specificity of 75%, a positive predictive value of 70.6%, and a negative predictive value of 76.1%. The diagnostic accuracy of CT for detecting mandibular invasion was as follows: sensitivity, 92.6%; specificity, 97%; positive predictive value, 96.1%; and negative predictive value, 94.3%. Conclusion: High correlation between clinical and pathological stages for assessment of mandibular invasion and neck metastasis supports the reliability of CT in our study. Diagnostic contribution of magnetic resonance imaging is necessary for assessment of extrinsic tongue muscle involvement; in cases of tongue cancer which are surrounded by induration on palpation and extending to the floor of the mouth.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(6):305-310

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale