Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » İntrakraniyal uzanım gösteren infratemporal fossanın sinoviyal sarkomu
 

İntrakraniyal uzanım gösteren infratemporal fossanın sinoviyal sarkomu

Katılmış H., Öztürkcan S., Erdoğan N., Atasever T., Aslan H., Başoğlu S. M., Kulduk E.

Sinoviyal sarkomlar (SS) yumuşak doku kanserlerinin %7-8’ini, baş ve boyun tutulumu olan kanserlerin ise %3-5’ini oluşturur. İnfratemporal fossanın sinoviyal sarkomu çok nadirdir. Bu yazıda, infratemporal fossanın dördüncü SS’si ve foramen ovale yoluyla intrakraniyal uzanım gösteren ilk olgusu sunuldu. Otuz bir yaşında erkek hasta bir yıldır devam eden çenenin sağ yarısında şiddetli ağrı yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede mandibula sağ korpusunda yalnızca hiperestezi bulgusuna rastlandı. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) infratemporal fossadan kaynaklanan ve foramen ovale yoluyla intrakraniyal uzanım gösteren bir kitle tespit edildi. Kitle ameliyatla en blok olarak çıkartıldı. Ameliyat sonrası yapılan patoloji incelemesi, bifazik tip sinoviyal sarkom olarak bildirildi. Hastaya ameliyat sonrası kemoradyoterapi uygulandı ve bir yıllık takipte hastada herhangi bir nüks bulgusuna rastlanmadı Hasta halen kliniğimizde takip edilmektedir.

Synovial sarcoma of the infratemporal fossa with intracranial extension

Katılmış H., Öztürkcan S., Erdoğan N., Atasever T., Aslan H., Başoğlu S. M., Kulduk E.

Synovial sarcomas (SS) account for 7-8% of softtissue cancers and 3-5% of all cases with head and neck involvement. Synovial sarcoma of the infratemporal fossa is very rare In this article, we report the fourth case of SS of infratemporal fossa and the first case with intracranial extension via the foramen ovale. A 31-year-old man admitted with a one-year history of intense pain in his right jaw. On physical examination, there was only hyperesthesia over the right mandible side. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) showed a mass in the infratemporal fossa and intracranial extension from the foramen ovale. The mass was surgically removed en bloc. Postoperative pathological examination reported the mass as a biphasictype synovial sarcoma. The patient who received postoperative chemoradiotherapy had no recurrent disease for one year. The patient is still being followed in our clinic.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(6):348-353

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale