Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Baş ve boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi: Yanlış pozitif ve yanlış negatiflerin vurgulandığı..
 

Baş ve boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi: Yanlış pozitif ve yanlış negatiflerin vurgulandığı..

Ergül G., Kulaçoğlu S., Paker O. İ., Eruyar S.

Baş ve boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi: Yanlış pozitif ve yanlış negatiflerin vurgulandığı sito-histopatolojik karşılaştırma çalışması.. Amaç: Bu çalışmada, tiroid dışı baş ve boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon (İİA) sitolojisinin doğruluk oranı değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Dört yıllık süre boyunca Ocak 2000 - Aralık 2003 tiroid dışı baş ve boyun kitlelerine İİA sitolojisi yapılmış 571 hastanın (297 erkek, 274 kadın; ort. Yaş 45 yıl; dağılım 4-83 yıl) patoloji raporları retrospektif olarak incelendi. Alınan numunelerin sitopatolojik ve histopatolojik sonuçları kaydedildi. Uyumsuz smear sonuçları tekrar gözden geçirildi. Yanlış pozitiflik ve yanlış negatifliklerin muhtemel nedenleri araştırıldı. Bulgular: Toplam 571 hastanın 181’inin kesinleşmiş histopatolojik tanısı vardı. Baş ve boyun kitlelerinin tanısında İİA’nın genel doğruluk oranı, özgüllüğü, duyarlılığı, negatif beklenen değeri ve pozitif beklenen değeri sırasıyla %83, %85, %81, %84, %83 olarak bulundu. Sonuç: Baş ve boyun kitlelerinin tanısında İİA’nın doğruluğu, özgüllüğü, duyarlılığı, negatif ve pozitif beklenen değeri yüksektir. Yetersiz örnekleme ve yanlış yorumlama gibi başlıca yanlış tanı nedenleri önlenirse, İİA’nın baş ve boyun bölgesinde tanısal doğruluk oranı artacaktır.

Fine needle aspiration cytology of head and neck masses: a cytohistopathological correlation study with emphasis..

Ergül G., Kulaçoğlu S., Paker O. İ., Eruyar S.

Fine needle aspiration cytology of head and neck masses: a cytohistopathological correlation study with emphasis on false positives and false negatives.. Objectives: This study aims to evaluate the accuracy ratio of fine needle aspiration (FNA) cytology in the diagnosis of non-thyroidal head and neck masses. Patients and Methods: Between 2000 January and 2003 December, the pathology reports of 571 patients (297 males, 274 females; mean age 45 years; range 4 to 83 years) with non-thyroidal head and neck masses who underwent FNA cytology during a four year period were retrospectively analyzed. Cytopathological and histopathological results of the samples were recorded. The smear results indicating an inconsistency were reviewed. The possible causes of the false positivity and false negativity were investigated. Results: Of a total of 571 patients, 181 had a confirmed histopathological diagnosis. The overall accuracy ratio, specificity, sensitivity, negative predictive value and positive predictive value of FNA in the diagnosis of the head and neck masses were 83%, 85%, 81%, 84%, 83%, respectively. Conclusion: The FNA has a high accuracy, sensitivity, specificity, negative and positive predictive values in the diagnosis of head and neck masses. If the major causes of misdiagnosis including inadequate sampling and misinterpretation are avoided, the diagnostic accuracy ratio of FNA in the head and neck and will be improved.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(3):163-172

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale