Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Doğuştan makrostomi: Olgu sunumu
 

Doğuştan makrostomi: Olgu sunumu

Gündeşlioğlu Ö. A., İnce B.

Makrostomi genellikle birinci ve ikinci brankiyal ark sendromu ile ilişkilidir. Dış görünüş tutulum alanına bağlı olarak değişebilir. İzole makrostomi olgularında, yarık genellikle masseter kası medial sınırında sona erer. Makrostomi rekonstrüksiyonunundaki amaç, fonksiyonel simetrik ve doğru ağız komissürünü en az yara ile elde etmektir. Bu makalede, izole iki taraflı makrostomisi olan ve vermillonu-kare flep yöntemi ile tedavi edilen sekiz yaşında bir kız olgu sunuldu. Biz hafif ve orta derecede makrostomili hastalarda bu yöntemi önermekteyiz.

Congenital macrostomia: a case report Congenital macrostomia: a case report

Gündeşlioğlu Ö. A., İnce B.

Macrostomia is often associated with the first and second branchial arch syndrome. Depending on the involvement area, appearance may vary. In isolated cases of macrostomia, the cleft usually terminates at the medial border of the masseter muscle. The goal of macrostomia reconstruction is to achieve functional, symmetrical and accurate mouth commissure with minimal scar. In this article, we present an eight-year-old girl case with isolated bilateral macrostomia treated with vermillion-square flap method. We recommend this method for patients with mild to moderate macrostomia.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(3):179-182

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale