Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Arka burun boşluğunda ekstramedüller plazmasitom
 

Arka burun boşluğunda ekstramedüller plazmasitom

Krishnasamy G., Dhanasekar G.

Bu yazıda sol tarafta kötüleşen burun tıkanıklığı ile başvuran 75 yaşında erkek bir olgu sunuldu. Yapılan burun endoskopisinde iki taraflı evre 2 nazal polip ve sol arka koanada büyük bir polipe rastlandı. Burnun arka boşluğu görüntülenemedi. Acil bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede burnun arka boşluğunda bir lezyona rastlandı. Hastaya burnun arka boşluğundaki lezyonun endoskopik eksizyonu ve iki taraflı burun polipektomisi planlandı. Yapılan histopatolojik incelemede poliplerin iyi huylu olduğu ve burnun arka boşluğundaki lezyonun plazmasitom olduğu tespit edildi. Hasta halen radyoterapiye devam etmektedir. Burnun arka boşluğundaki lezyonların gözden kaçırılmaması için tüm burun poliplerinde burnun arka boşluğu dahil burun boşluklarının kapsamlı bir şekilde endoskopik muayenesi şarttır.

Extramedullary plasmacytoma of postnasal space Extramedullary plasmacytoma of postnasal space

Krishnasamy G., Dhanasekar G.

In this article, we present a 75-year-old male with worsened nasal obstruction on the left side. Nasal endoscopy revealed bilateral grade 2 nasal polyps and a large polyp in the left posterior choana. Postnasal space could not be viewed. Urgent computed tomography and magnetic resonance imaging revealed a lesion in the postnasal spac. The patient was scheduled for endoscopic excision of the postnasal space lesion and bilateral nasal polypectomy. Histopathological examination of the samples revealed benign nature of polyps and plasmacytoma for postnasal space lesion. The patient is still on radiotherapy. A thorough endoscopic examination of the nasal cavities including the postnasal space is essential in all cases of nasal polyps to avoid postnasal space lesions to be overlooked.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(3):183-186

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale