Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Tip 3 ikinci brankiyal yarık kistini taklit eden servikal kistik vagal schwannoma: Olgu sunumu
 

Tip 3 ikinci brankiyal yarık kistini taklit eden servikal kistik vagal schwannoma: Olgu sunumu

Kayhan F. T., Sayın İ., Yazıcı Z. M., Yılmazer R., Bakan A. A.

Bu yazıda, klinik, radyolojik ve sitolojik olarak tip 3 ikinci brankiyal yarık kistini taklit eden nadir bir servikal kistik vagal schwannom olgusu sunuldu. Schwannom nadir olmasına rağmen, kistik boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Bu yazı, kistik lateral boyun kitlelerinin ameliyat öncesi doğru tanısını koymak için Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi bulgularının yeterli olmayabileceğini ve daha ileri görüntüleme tekniklerinin gerekebileceğini önermektedir.

Cervical cystic vagal schwannoma mimicking a type 3 second branchial cleft cyst: a case report

Kayhan F. T., Sayın İ., Yazıcı Z. M., Yılmazer R., Bakan A. A.

In this article, we report a rare case of a cervical cystic vagal schwannoma mimicking a type 3 second branchial cleft cyst clinically, radiologically and cytologically. Although schwannoma is rare, it should be considered in the differential diagnosis of cystic neck masses. This article suggests that Doppler ultrasonography, computed tomography and fine needle aspiration biopsy findings may not be sufficient to provide the correct preoperative diagnosis of cystic lateral neck masses and further imaging techniques may be required.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(3):192-195

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale