Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Von Willebrand hastalığı olan bir olguda lingual hemanjiyom tedavisi
 

Von Willebrand hastalığı olan bir olguda lingual hemanjiyom tedavisi

Aydın E., Eski E., Koçlu G. E., Güvenç A. I., Üner H.

Hemanjiomlar en sık görülen vasküler tümörler olup, von Willebrand hastalığı en sık görülen kalıtımsal kanama bozukluğudur. Bu yazıda, dilinde 1x1 cm lezyonu olan ve von Willebrand hastalığı bulunan 21 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Lezyon, tam kat boyunca dilin orta çizgisinde üçte bir oranında ön kısımda yerleşmişti. Ameliyat öncesi hastaya kriyopresipitat uygulandı. Daha sonra lezyon lokal anestezi altında eksize edildi. Hitopatolojik inceleme sonucunda hemanjiyom görüldü. Ameliyat sonrasında kanama veya enfeksiyon gibi herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Management of lingual hemangioma in a case with von Willebrand disease

Aydın E., Eski E., Koçlu G. E., Güvenç A. I., Üner H.

Hemangiomas are the most common vascular tumors and von Willebrand disease is the most common inherited bleeding disorder. In this article, we report a 21-year-old female who had von Willebrand disease presenting with 1x1 cm lesion of the tongue. The lesion was located at the anterior one-third in midline tongue throughout full-thickness. The patient was administered cryoprecipitate preoperatively. Then the lesion was excised under local anesthesia. Histopathological examination revealed a hemangioma. No complication such as bleeding or infection after the operation was observed.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(4):232-234

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale