Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Sfenoid sinüs kaynaklı juvenil anjiyofibrom: Olgu sunumu
 

Sfenoid sinüs kaynaklı juvenil anjiyofibrom: Olgu sunumu

Keskin G., İla K.

Anjiyofibromlar, histolojik olarak benign, fakat lokal destrüktif etkisi olan kapsülsüz, oldukça vasküler tümörlerdir. Anjiyofibromlar çoğunlukla nazofarenks arka-yan duvardan köken alır. Ekstranazofarengeal anjiyofibromlar ise, son derece nadir olup, en sık maksiller ve etmoid sinüste izlenir. Bu makalede, baş ağrısı yakınmasıyla kliniğimize başvuran ve sfenoid sinüs kaynaklı anjiyofibrom izlenen 21 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Juvenile angiofibroma originating from the sphenoid sinus: a case report

Keskin G., İla K.

Angiofibromas are histologically benign, but unencapsulated and highly vascular tumors with a potential of local destructive effect. Angiofibromas predominantly originate from the posterolateral wall of the nasopharynx. Extranasopharyngeal angiofibromas are extremely rare and mostly seen in maxillary sinus and ethmoid sinus. In this article, we report a 21-year-old male case who was admitted with headache and diagnosed with an angiofibroma originating from the sphenoid sinus.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(4):235-238

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale