Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Nörofibromatöz tip 1 ile ilişkili olmayan bukkal bölgenin izole pleksiform nörofibromu
 

Nörofibromatöz tip 1 ile ilişkili olmayan bukkal bölgenin izole pleksiform nörofibromu

Bakır S., Özbay M., Kırış V., Keleş A.

Nörofibrom, benign nöral bir tümördür. Bu tömürün pleksiform tipi, nadiren tek başına oral kavitede görülmektedir. Bu yazıda nörofibromatöz tip 1’in diğer bulguları veya aile öyküsü olmadan, bukkal bölgede izole olarak ortaya çıkan pleksiform nörofibrom izlenen 18 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Solitary plexiform neurofibroma of the buccal region unassociated with neurofibromatosis type 1

Bakır S., Özbay M., Kırış V., Keleş A.

Neurofibroma is a benign neural tumor. Plexiform type of this tumor is rarely seen in oral cavity in solitary form. In this article, we present an 18-year-old male case with an isolated plexiform neurofibroma localized at buccal region without any other manifestation or family history of neurofibromatosis type 1.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(4):242-245

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale