Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Obstrüktif uyku apnesi sendromu olan hastalarda transnazal radyofrekansın uzun dönem sonuçları
 

Obstrüktif uyku apnesi sendromu olan hastalarda transnazal radyofrekansın uzun dönem sonuçları

Çukurova İ., Gümüşsoy M., Oğuz S.A.

Amaç: Horlama yakınması ve beraberinde hafif obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) bulunan hastaların alt konkalarına radyofrekans termal ablasyonunun (RFTA) horlama, apne ve gün içerisindeki uykululuk haline bağlı belirtiler üzerine uzun dönem etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya Mart 2009 - Mayıs 2011 tarihleri arasında kliniğimizde tanıklı uyku apnesi olan ve polisomnografik inceleme sonucu hafif derecede OUAS saptanan 50 hasta (29 kadın, 21 erkek; ort. Yaş 40.7 yıl; dağılım 19-64 yıl) dahil edildi. Tanıklı apne öyküsü olan 25 hastaya tedavi öncesinde klasik polisomnografi (PSG) ile, diğer 25 hastaya ise taşınabilir PSG cihazı ile uyku analizi yapıldı. Radyofrekans ile doku ablasyonu yapılan hastaların tümü, takip vizitlerinde başlangıçtaki inceleme yöntemi ile değerlendirildi. Polisomnografik inceleme sonrası tüm hastalarda, her iki alt konkaya RFTA uygulandı. Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 18.7 ay (dağılım; 6-26 ay) idi. Klasik PSG yapılan grupta tedavi öncesi ortalama apne hipopne indeksi (AHİ) 11.356±2.9841, tedavi sonrası ortalama AHİ 9.93±2.822 olarak bulundu. Taşınabilir PSG yapılan grupta tedavi öncesi ortalama AHİ 9.196±3.2696, tedavi sonrası ortalama AHİ 8.04±3.241 idi. İki hastada (%4) alt konkada ülserasyon saptandı. Sonuç: Hafif OUAS tedavisinde kullanılan RF’nin, konvansiyonel cerrahi tekniklere kıyasla, hasta uyumu ve uygulama sonrası hasta konforu daha iyi, uygulama sonrası morbidite ve komplikasyon oranı daha azdır.

Long-term results of transnasal radiofrequency in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Çukurova İ., Gümüşsoy M., Oğuz S.A.

Objectives: This study aims to investigate the longterm effects of radiofrequency thermal ablation (RFTA) performed to the inferior concha on snoring, apnea index, and daytime sleepiness symptoms in patients who presents with the complaint of snoring and mild obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Patients and Methods: Between March 2009 and May 2011, 50 patients (29 females, 21 males; mean age 40.7 years; range 19 to 64 years) who had witnessed sleep apnea and diagnosed with mild OSAS as assessed by polysomnographic analysis in our clinic were included in the study. Twenty-five patients with the history of witnessed sleep apnea underwent sleep analysis using conventional polysomnography (PSG), while portable PSG device was used in other 25 patients. During the follow-up visits, all patients who underwent tissue ablation using RF were assessed by the baseline examination method. Following the polysomnographic analysis, RFTA was performed to the inferior concha of all patients. Results: The mean follow-up period was 18.7 months (range 6-26 months). In the group who underwent conventional PSG, the mean pre-treatment apnea-hipopnea index (AHI) was 11.356±2.9841, while the mean post-treatment AHI was 9.93±2.822. In the group who underwent portable PSG, the mean pre-treatment AHI was 9.196±3.2696, whereas the mean post-treatment AHI was 8.04±3.241. In two patients (4%), inferior concha ulceration was detected. Conclusion: Radiofrequency used in the treatment of mild OSAS results in better patient compliance and post-treatment patient comfort, as well as lower posttreatment morbidity and complication rate, compared to conventional surgical techniques.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):1-9

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale