Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » İyi diferansiye nöroendokrin tümör: Larenksin nadir görülen bir tümörü Well-differentiated neuroendocrine tumor:
 

İyi diferansiye nöroendokrin tümör: Larenksin nadir görülen bir tümörü Well-differentiated neuroendocrine tumor:

Kızılay A., Karataş E., Bayındır T., Karadağ N.

Larenksin nöroendokrin tümörleri, nadir görülen neoplazmlardır. Atipik karsinoid tümör, larenkste en sık görülen nöroendokrin tümör iken, tipik karsinoidtümör en nadir görülen tiptir. Tipik karsinoid tümörün tedavisinde boyun diseksiyonu olmaksızın yapılan konservatif cerrahi tercih edilmektedir. Radyo-kemoterapi etkisizdir. Bu yazıda, larenkste tipik karsinoid tümörü olan 61 yaşında bir kadın olgu, histopatolojik bulguları ve uygulan tedavi yöntemi ile birlikte sunuldu.

Well-differentiated neuroendocrine tumor:a rare tumor of the larynx

Kızılay A., Karataş E., Bayındır T., Karadağ N.

Neuroendocrine tumors of the larynx are rarely seen neoplasms. Atypical carcinoid tumor is the most common type of the neuroendocrine tumors of the larynx, whereas the typical carcinoid tumor is the most infrequent type. Preferable treatment in typical carcinoid tumor is particularly conservative surgery without neck dissection. Radio-chemotherapy is ineffective. In this report, we present a 61-year-old female case of typical carcinoid tumor of the larynx with histological findings and applied treatment modality.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):48-52

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale