Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Kronik otitis mediada temporal kemik tomografisinin klinik değeri
 

Kronik otitis mediada temporal kemik tomografisinin klinik değeri

Noyan B., Gürsel A . O., Çelebi İ., Kucur C., Kuduban O.

Amaç: Bu çalışmada kronik otitis mediada (KOM) ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografinin (BT) endikasyonları, sonuçları ve sınırları araştırıldı ve hastalığın özellikleri ve komplikasyonlarının belirlenmesinde BT’nin klinik katkısı değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çapraz kesitsel çalışmada, Ocak 2008 - Ocak 2010 tarihleri arasında KOM’si olan 50 hastanın (28 erkek, 22 kadın; ort. Yaş: 34; dağılım 16-69 yıl) ameliyat öncesi BT sonuçları mastoidektomi sırasındaki cerrahi bulgular ile birlikte incelendi. Bulgular: Bilgisayarlı tomografi yumuşak doku, mastoid pnömonizasyonu, dural yükseklik ve temporal kemik yıkımı açısından, neredeyse %100 duyarlılık ile, yüksek düzeyde duyarlıydı. Lateral kanal fistüller, fasiyal kanal dehisansı, tegmen timpani erozyonu ve ossiküler bütünlüğün saptanmasına sınırlı bir katkısı vardı. Sonuç: Kronik otitis medianın ameliyat öncesi BT ile değerlendirilmesi, hastalığın derecesinin değerlendirilmesinde ve ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde önemli bir kılavuzdur.

The clinical value of temporal bone tomography in chronic otitis media

Noyan B., Gürsel A . O., Çelebi İ., Kucur C., Kuduban O.

Objectives: This study aims to investigate the indications, the results and the limits of preoperative computed tomography (CT) scanning in chronic otitis media (COM), and to evaluate the clinical contribution of CT in determining the nature and complications of the disease. Patients and Methods: In this cross-sectional study, the results of preoperative CT with operative findings during mastoidectomy in 50 patients with COM (28 males, 22 females; mean age 34 years; range 16 to 69 years) between January 2008 and January 2010 were analyzed. Results: Computed tomography was highly sensitive to the presence of soft tissue, mastoid pneumatization, dural height, and temporal bone destruction with nearly 100% sensitivity. Its contribution to detecting lateral canal fistulas, facial canal dehiscence, tegmen tympani erosion, and ossicular integrity was limited. Conclusion: Preoperative assessment of COM with CT produce important guidance to evaluate the extent of the disease and to prevent possible intraoperative complications.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):21-25

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale