Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Mondini displazisi olan pediatrik bir olguda beyin-omurilik sıvısı otoresi ve tekrarlayan bakteriyel menenjit
 

Mondini displazisi olan pediatrik bir olguda beyin-omurilik sıvısı otoresi ve tekrarlayan bakteriyel menenjit

Üstündağ E., İşeri M., Uçar S., Derin S.

Mondini displazisi, 2.5 dönüşe kıyasla, 1.5 dönüş gösteren kısa ve büyük koklear kanalı ve kistik dilatasyonlu apikal bölge ile karakterize, iç kulağa ait doğuştan yapısal bir bozukluktur. Her iki kokleanın da etkilendiği hastalarda doğuştan sağırlık görülür. Tek taraflı hastalık ise, tekrarlayan menenjit, otore ve rinoreye neden olabilir. Bu makalede seröz otitis media için tamponostomi tüpü yerleştirilmesinin ardından menenjit ve beyin-omurilik sıvısı otoresi öyküsü olan üç yaşında pediatrik bir olgu sunuldu.

Cerebrospinal fluid otorrhea and recurrent bacterial meningitis in a pediatric case with Mondini dysplasia

Üstündağ E., İşeri M., Uçar S., Derin S.

Mondini dysplasia is a congenital malformation of the inner ear, which is characterized by a short and large cochlear canal of 1.5 turn rather than 2.5 turns and an apical region with cystic dilatation. Patients present with congenital deafness, when both cochlea are affected. Unilateral disease may cause recurrent meningitis, otorrhea or rhinorrhea. In this article, we report a three-year-old pediatric case with a history of meningitis and cerebrospinal fluid otorrhea following tympanostomy tube placement for serous otitis media.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):57-59

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale